Transpupilární termoterapie u věkempodmíněné makulární degenerace.Předběžné výsledky


Transpupillary Thermotherapy in Age-Related Macular Degeneration

Objective.
To evaluate anatomical and functional results of transpupillary thermotherapy(TTT) in age-related macular degeneration (ARMD) with a chorioidneovascular membrane (CNVM).Material and methods. TTT was performed by means of a diode laser (Iris MedicalOculight Six) in 38 eyes of 35 patients aged 46-93 years, mean 70.6 years. OcultCNVM was treated in 34 eyes, classical CNVM in 4 eyes. In TTT we applied 1 to 5points (on average 1.9 spot) and used a laser beam with a diameter of 0.5-3 mm(mean width 1.61 mm). In 10 eyes with occult CNVM (29%) TTT was repeated after1-6 months. The patients were followed up after TTT for 6-18months on averagefor 9.5 months.Results. The final visual acuity (VA) improved after TTT in two eyes (5.3 %),remained unchanged in 22 eyes (57.9 %) and deteriorated in 14 eyes (36.8 %). Themean VA after TTT declined from 0.23 to 0.17.Biomicroscopic manifestations of exudation disappeared or receeded in 29 eyeswith occult CNVM (85.3 %) and in 3 eyes with classical CNVM (75%). Fluoroangiographic examination revealed a reduced or absent extravasation of the dye in 24eyes with occult CNVM (70.5 %) and in 3 eyes with classical CNVM (75%). Opticcoherent tomography confirmed regression of exsudative changes and the developmentof a chorioretinal scar in 23 eyes with occult CNVM (67.6 %) and 3 eyeswith classical CNVM (75 %).Conclusion. TTT is a new potential therapy of ACMD with CNVM. It is indicatedin particular in occult CNVM. It can be however used also in classical CNVM. TTTis not economically pretentious and can be used also in other than large clinicaldepartments. It is important to test the possibilities and limitations of TTT ona large number of patients and assess its position among other therapeuticprocedures.

Key words:


Autoři: I. Karel 1;  J. Záhlava 1;  J. Boguszaková 2;  Z. Dubská 3;  J. Lešták 1
Působiště autorů: Privátní oční oddělení, Praha 5, primář MUDr. J. Lešták, CSc. 2Katedra oftalmologie IPVZ, Praha, vedoucí prof. MUDr. J. Boguszaková, DrSc. 3Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 4, p. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl.
Zhodnotit anatomické a funkční výsledky transpupilární termoterapie (TTT)u věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) s choroidální neovaskulárnímembránou (CNVM).Materiál a metodika. TTT byla provedena diodovým laserem (Iris Medical OculightSlx) u 38 očí 35 nemocných ve věku 46-93 let a s průměrným věkem70,6 roku.Okultní CNVM jsme ošetřili u 34 očí, klasickou CNVM u 4 očí. Při TTT jsmeaplikovali 1 až 5 bodů (průměrně 1,9 bodu) a použili laserový paprsek o průměru0,5-3 mm (průměrná šíře 1,61 mm). U 10 očí s okultní CNVM (29 %) byla TTTopakována po uplynutí 1-6 měsíců. Nemocné jsme sledovali po TTT 6-18 měsíců,průměrně 9,5 měsíce.Výsledky. Konečná zraková ostrost (ZO) se po TTT zlepšila u 2 očí (5,3 %), zůstalastejná u 22 očí (57,9 %) a zhoršila se u 14 očí (36,8 %).Průměrná ZOse po TTT snížilaz 0,23 na 0,17.Biomikroskopické projevy exsudace vymizely či ustoupily u 29 očí s okultníCNVM(85,3 %) a u 3 očí s klasickou CNVM (75 %). Fluoroangiografická vyšetření prokázalasníženou až vymizelou extravazaci barviva u 24 očí s okultní CNVM (70,5 %)a u 3 očí s klasickou CNVM (75 %). Optická koherentní tomografie potvrdila regresiexsudativních změn a vznik chorioretinální jizvy u 23 očí s okultní CNVM(67,6 %) a 3 očí s klasickou CNVM (75 %).Závěr.TTT je novou potenciální terapií exsudativníVPMDs CNVM.Je indikovánapředevším u okultních CNVM, lze ji však použít též u klasických CNVM. TTT neníekonomicky nákladná a lze ji provádět i mimo velká klinická pracoviště. Je třebaověřit možnosti a meze TTT na velkém počtu nemocných a stanovit její postavenímezi ostatními léčebnými postupy.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se