Průkaz cirkulujících nádorovýchbuněk u pacientů s očním melanomem


Evidence of Circulating Tumour Cells in Patients with Melanoma of the Eye

The authors investigated a group of 51 patients (29 men and 22 women) withintraocularmelanoma:
41 patients with melanoma of the chorioid,10 patients withmelanoma of the ciliary body. They evaluated the clinical and pathological findingaccording to the TNM classification recommended by UICC (International UnionAgainstCancer).In all investigated patients they assessed circulatingtumour cells(melanocytes) in the peripheral blood stream based on the detection of mRNAtyrosinase and marker MART 1.When evaluating the presence of markers according to the diagnosis irrespectiveof time, they found in patients in the clinical stage of T2 chorioidal melanomaa 19% positivity of differentmarkers and very rare a concurrent positivity of bothmarkers. Patients in the clinical stage T3 had a 51% positivity of one marker and34% concurrent positivity of both markers. In melanoma of the ciliary bodyevidence of individual markers was positive in 17% and only in 11% both markerswere positive concurrently.On comparison of therapeutic procedures fromthe aspect of development in timein patients treated by brachytherapy only rare positivity was found at the time of administration the radioactive plaque, following an eight-month interval afterbrachytherapy the positivity of markers increased to 28 %. On evaluation ofmarkers of choroidal melanoma and ciliary body melanoma resolved by enucleationhad their positivity at the time of operation was 36 %, and during check-upsup to one year or longer it persisted at similar levels. Concurrent presence of bothmarkers before this operation was rare, during postoperative check-up examinationsit was within a range of 23 and 33 %. The presence of both markers wasrepeatedly proved in five patients with choioidal melanoma after enucleation ofthe eye, in four of them in direct correlation with a metastatic process.

Key words:
melanoma of the uvea, melanoma markers, tyrosinase, MART I


Autoři: J. Borovanská 1;  J. Krásný 1;  J. Stříbrná, PohlreichP. 2 2;  J. Křemen 2;  J. Šach 3
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 2II. ústav lékařské chemie a biochemie, 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. B. Matouš, CSc. 3Ústav patologie 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Mandys, 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 4, p. 238-246
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři sledovali soubor 51 nemocných (29 mužů a 22 žen) s nitroočním melanomem:
41 nemocných smelanomem cévnatky, 10 pacientů smelanomemřasnatéhotělíska. Klinický a patologický nález hodnotili podle TNM klasifikace doporučenéUICC (International Union Against Cancer). U všech sledovaných pacientů prováděliprůkaz cirkulujících nádorových buněk (melanocytů) v periferní krvi nazákladě detekce mRNA tyrosinázy a markeru MART 1.Při hodnocení přítomnosti markerů dle diagnózy bez časové závislosti byla u pacientův klinickém stadiu T2 melanomu cévnatky nalezena 19% pozitivita přítomnostijednotlivých markerů a ojediněle současná pozitivita obou markerů.Pacienti v klinickém stadiu T3 vykazovali 51% pozitivitu jednoho zmarkerů a 34%současnou pozitivitu obou.Umelanomuřasnatého tělíska byl průkaz jednotlivýchmarkerů pozitivní v 17% a jen v 11% byly pozitivní oba markery současně.Při srovnání léčebných postupů z hlediska časového vývoje byla u pacientů léčenýchbrachyterapií nalezena jen ojedinělá pozitivita v době aplikace radioaktivníplomby, s odstupem osmi měsíců po brachyterapii pozitivita markerů stoupla na28 %. Při hodnocení markerů u melanomu cévnatky i řasnatého tělíska řešenýchenukleací bulbů byla jejich pozitivita v době operace 36 %, která při kontroláchdo jednoho roku a později přetrvávala na obdobných hladinách. Současný výskytobou markerů před touto operací byl ojedinělý, při pooperačních kontrolách sepohyboval v rozmezí 23 až 33 %. Přítomnost obou markerů byla opakovaně prokázánau pěti pacientů s melanomem cévnatky po enukleaci oka, u čtyř z nichv přímé souvislosti s metastatickým procesem.

Klíčová slova:
melanom uvey, markery melanomu, tyrosináza, MART I

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se