Refrakční vady oka v descendentníchgeneracích venkovské populacezápadní Moravy


Refractive Errors in Descendent and Ascendent Generations of Rural Population

The results from longitudinal follow-up of the incidence of refractive eye errorsin a population from rural region have contributed to the characteristics of theregional gene pool. Generation born within 1950-1964 (Generation I.) was comparedwith that bornwithin 1980-1994 (Generation II.). At the same time, a long-termfollow-up has demonstrated changes in the quantity of phenotypes in absolutenumber (values of morbidity: generation I. - all types of refractive errors: urbanpopulation men 104/1000, women 132/1000. Rural population men 119/1000, women135/1000. Generation II.: urban men 132/1000, women 169/1000, rural men124/1000, women 136/1000. The difference in morbidity between women and menin the Ist and IInd generations, both urban and rural, has not changed. A morepronounced difference can be seen in urban population, namely atmyopia in bothgenerations (myopia urban population: generation I. men 40.8 %, women 59.2 %,generation II. men 43.9 %, women 56.1 %, myopia rural population: generation I.:men 44.2 %, women 55.8 %, generation II.: men 47.2 %, women 52.8 %. Hyperopiaurban population: generation I., men 46.7 %, women 53.3 %, generation II. men47.3 %, women 52.7 %. The incidence of astigmatism has shown constant ratio 1:1both between men and women, and urban and rural populations. These changes were demonstrated most markedly in urban population, but these deviations arecaused by emigration from rural to urban districts, especially from a hinterland.10 % of IInd generation (1980-1994) are relatives of Ist generation (1950-1964) only.

Key words:
refractive errors,myopia, hyperopia, astigmatism, fenotype, genotype,urban population, west Moravia, selection


Autoři: M. Vrba;  V. Jurášková;  V. Číhalová;  L. Popelínský
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno, ředitel doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 4, p. 265-273
Kategorie: Články

Souhrn

Výsledky z longitudinálního sledování výskytu refrakčních vad oka v populacivenkovského regionu přispěly k charakteristice jejich oblastního genofondu.Srovnávány byly generace narozené v r. 1950-1964 (generace I.) a 1980-1994 (generaceII.). Současně bylo prokázáno, že v dlouhodobémsledování se změny kvantityfenotypů v absolutních počtech mění, (hodnoty morbidity: generace I. refrakčnívady v souhrnu, populace z městamuži10 4/1000, ženy 132/1000, populace z vesnic,muži119 /1000, ženy 135/1000, generace II. z města, muži 132/1000, ženy 169/1000,z venkova muži 124/1000, ženy 136/1000). Rozdíl v morbiditě mezi ženami a muživ I. a II. generaci jak ve městě, tak na venkově se nemění. Výraznější rozdíl je veměstě a to především umyopie v obou generacích (myopiaměsto: generace I. podílmuži40,8 %, ženy 59,2 %, generace II. podíl muži43,9 %, ženy 56,1 %, myopiavesnice: generace I. muži 44,2 %, ženy 55,8 %, generace II. muži 47,2 %, ženy 52,8 %,hyperopia město: generace I. muži 40,3 %, ženy 59,7 %, generace II. muži 43,0 %,ženy 57,0 %, hyperopia vesnice: generace I. muži 46,7 %, ženy 53,3 %, generace II.muži 47,3 %, ženy 52,7 %. U astigmatismu je podíl ve výskytu jak mezi mužia ženami, tak mezi městem a vesnicemi konstantní 1:1. Nejvýrazněji se změnyprojevují vměstské populaci, ale tyto výchylky jsouzpůsobeny emigrací z venkovado města a to především ze spádového regionu. Ve vesnicích se udržuje frekvencevšech typů refrakčních vad bez významných rozdílů. Rozdíl v četnostipos tiženímyopií a hyperopií zůstává stále mezi pohlavími v obou generacích regionu. Vedruhé generaci je nepatrná nivelizace. Pouze 10 % z II. generace je v úzkémpříbuzenském vztahu s členy generace I.

Klíčová slova:
refrakční vady očí, myopia, hypermetropia, astigmatismus, frekvence,fenotyp, genotyp, populace vesnic, západní Morava

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se