Vitrektomie a koncentrát autologníchtrombocytů v léčbě idiopatickýchmakulárních děr


Vitrectomy and Concentrate of Autologous Thrombocytes in the Treatment ofIdiopathic Macular Holes

Objective:
To evaluate the results of surgery of idiopathic macular holes (IMH)using or not using autologous thrombocyte concentrates (ATC).Method: Fifty eyes with IMH, stage 2-4, were divided into two groups. Group 1comprised 27 eyes with an average persistence of complaints of 12 months wherepars plana vitrectomy (PPV) and tamponade with 16% C3F8 were combined withthe use of ATC. Group 2 comprised 23 eyes with a mean duration of complaints of14 months which were treated by PPV and 16%C3F8 without ATC. In all IMH stage2 and 3 the posterior vitreous membrane was detached from the retina. Theepimacular membrane was removed, if present. The mean follow-up period ingroup 1 was 17.2 months and in group 2 12.3 months.Results: In group 1 anatomical success was achieved in 21 eyes (78%), visual acuityimproved by two lines and more in 16 eyes (59%). In group 2 anatomical successwas recorded in 15 eyes (69%) (p=0.326) and visual acuity improved in 10 eyes (44%)(p=0.265). Nine eyes were reoperated with ATC. Reoperations improved the anatomical success in the whole series to 90% and the functional success to 62%.Thevisual acuity improved in 70% operated eyes within 12 months from the onset ofcomplaints and in 47% eyes with a longer case-history (p=0.1182). Complicationsincluded retinal tears in 5 eyes (10%), detachment of the retina in one eye (2%),minor facete-like defects in the pigmented epithelium in 22 eyes (44%), disciformmaculopathy in 5 eyes (10%) and atrophy of the optic disc in 3 eyes (6%).Conclusions: PPV is beneficial in IMH in the majority of patients. ATC can improveanatomical and functional results. Functional success is more likely after surgeryin the early stage of the disease. The results of surgery are jeopardized by variouscomplications. It is important to inform patients on the limitations and risk ofsurgery.

Key words:
idiopathic macular holes, pars plana vitrectomy, autologous throm-bocyte concentrates


Autoři: I. Karel;  B. Kalvodová;  D. Dotřelová;  P. Kuthan;  Z. Dubská;  Z. Moravcová;  J. Doležalová;  E. Boháčová
Působiště autorů: Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 4, p. 191-202
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit výsledky operace idiopatické makulární díry (IMD) s použitím a bezpoužití autologního koncentrátu trombocytů (AKT).Metodika: Padesát očí s IMD 2.- 4. stadia bylo rozděleno do dvou skupin. Skupinu1 tvořilo 27 očí s průměrným trváním obtíží 12 měsíců, u nichž pars plana vitrek-tomie (PPV) a tamponáda 16 % C3F8 byly kombinovány s použitím AKT. Skupina2 zahrnovala 23 očí s průměrným trváním obtíží 14 měsíců, které byly ošetřenyPPV a 16 % C3F8 bez AKT. U všech IMD 2. a 3. stadia byla odloučena zadnísklivcová membrána od sítnice. Epimakulární membrána byla odstraněna, jestližebyla přítomna. Průměrná doba sledování po operaci byla ve skupině 1 17,2 měsícůa ve skupině 2 12,3 měsíců.Výsledky: Ve skupině 1 byl dosažen anatomický úspěch u 21 očí (78 %), zrakováostrost se zlepšila o 2 řádky a více u 16 očí (59 %). Ve skupině 2 byl zaznamenánanatomický úspěch u 15 očí (69 %) (p = 0,326) a zraková ostrost se zlepšila u 10 očí(44 %) (p = 0,265). Devět očí bylo reoperováno s AKT. Reoperace zvýšily anatomickýúspěch v celé sérii na 90 % a funkční úspěch na 62 %. Zraková ostrost se zlepšilau 70 % očí operovaných do 12 měsíců od začátku obtíží a u 47 % očí s delší anam-nézou (p = 0,1182). Komplikace zahrnovaly trhliny sítnice u 5 očí (10 %), odchlípenísítnice na 1 oku (2 %), drobné fasetovité defekty pigmentového epitelu u 22 očí(44 %), disciformní makulopatii u 5 očí (10 %) a atrofii zrakového terče u 3 očí (6 %).Závěry: PPV u IMD přináší prospěch většině nemocných. AKT může zlepšit ana-tomické a funkční výsledky. Funkční úspěch je pravděpodobnější při operacíchv časném stadiu onemocnění. Výsledky operace ohrožuje řada komplikací. Nemoc-né je třeba upozornit na meze a rizika operace.

Klíčová slova:
idiopatické makulární díry, pars plana vitrektomie, autologníkoncentrát trombocytů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se