Fotorefrakční keratektomie při vysokémyopické anizometropii u dětí


Photorefraction Keratectomy in High Myopic Anisometropia in Children

The authors evaluate the results of photorefractive keratectomy in children withhigh myopic anisometropia proved by intolerance of a contact lens and intoleran-ce of full correction by glasses. The objective was to maintain or improve thealready achieved binocular vision without or with feasible correction by glasses.The group is formed by 13 children, mean age 11.5 years at the time of surgery(range 7-15 years). The mean preoperative value of myopia was -8.9dpt (SE), withinthe range of -7.0 to -11.75 dpt (SE) on the operated eye. The preprequisite conditionfor surgery was confirmed intolerance of a contact lens , intolerance of completecorrection by glasses and previous systematic pleoptic treatment with training ofbinocular functions. The operation was always implemented during hospitaliza-tion.The follow-up after surgery in all children of the group is more than 2 years.The mean value of the refraction defect two years after surgery is -1.12 dpt (SE).The mean non-corrected visual acuity improved from 0.021 before surgery to 0.48two years after surgery and the mean best corrected visual acuity improved from0.51 before surgery to 0.61 two years after surgery. The authors compare resultsof binocular functions before and after operation. Two years after surgery allchildren had superposition and a normal Bagolini test, 12 children had fusion I,9 children fusion II, and 6 children fusion III and stereopsis. Based on the resultsof the trial PRK appears to be an effective and safe method for correction of highmyopic anisometropia in intolerance of contact lenses or complete correction byglasses. This operation thus makes it possible to preserve further the degree of binocular vision practised in advance or to improve it. This is the first group,though small, of thus treated children published in our professional literature.

Key words:
photorefraction keratectomy, myopia, anisometropia, children


Autoři: R. Autrata;  J. Řehůřek;  M. Holoušová
Působiště autorů: Dětská oční klinika FDN JGM - FN, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 4, p. 216-221
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou hodnoceny výsledky fotorefrakční keratektomie u dětí s vysokoumyopickou anizometropií, prokázanou intolerancí kontaktní čočky a nesnášenli-vosti plné brýlové korekce. Cílem bylo udržení event. zlepšení již dosaženéhobinokulárního vidění bez nebo se snesitelnou brýlovou korekcí. Soubor tvoří 13dětí s průměrným věkem 11,5 roku v době operace (rozmezí 7 až 15 let). Průměrnápředoperační hodnota myopie byla -8,9 dpt (SE), v rozsahu -7,0 až -11,75 dpt (SE)na operovaném oku. Podmínkou pro zařazení dítěte k operaci byla ověřenáintolerance kontaktní čočky, nesnášenlivost plné brýlové korekce a předchozídůsledná pleoptická léčba s nácvikem binokulárních funkcí. Operace byla prove-dena vždy za hospitalizace. Doba sledování po operaci u všech dětí v našemsouboru je delší než 2 roky. Průměrná hodnota refrakční vady 2 roky po operacije -1,12 dpt (SE). Průměrná nekorigovaná zraková ostrost se zlepšila z 0,021 předoperací na hodnotu 0,48 v době 2 roky po operaci a průměrná nejlepší korigovanázraková ostrost se zlepšila z 0,51 před operací na 0,61 2 roky po operaci. Jsouporovnány výsledky binokulárních funkcí před a po operaci. Za 2 roky po zákrokuměly všechny děti superpozici a normální Bagoliniho test, 12 dětí mělo fúzi I, 9dětí fúzi II, a 6 dětí fúzi III a stereopsi. Na základě studie se jeví PRK u dětí jakoefektivní a bezpečná metoda pro korekci vysoké myopické anizometropie přiintoleranci kontaktní čočky nebo plné brýlové korekce. Tato operace je tedymožností, jak dále zachovat předem vycvičený stupeň binokulárního vidění nebojej i zlepšit. Jde o první soubor, i když početně nevelký, takto léčených dětí,zveřejněný v našem odborném písemnictví.

Klíčová slova:
fotorefrakční keratektomie, myopie, anizometropie, děti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se