Funkce citlivosti na kontrastu diabetiků I. typu (IDDM) bez známekdiabetické retinopatie


Sensitivity Function to Contrast in Type 1 Diabetics (IDDM) without Signs ofDiabetic Retinopathy

The objective of the work was to assess whether in patients with IDDM withoutsigns of diabetic retinopathy changes in the sensitivity function to contrast (CS)develop as compared with a group of healthy subjects matched for age but also asa result of the persistence of IDDM or the level of its long-term compensationinvestigated by means of glycated haemoglobin (HbA1c). CS was examined by thestatic method using a VCTS 6500 table from a distance of 208 and 420 cm whichcovered the spatial frequencies from 1.15 to 27.25 c/st. Moreover the authorsassessed the best correctable central visual acuity on Snellen´s optotypes, theophthalmoscopic finding on the fundus with a colour photograph, fluoresceinangiography and the HbA1c serum level. A group of 49 patients with IDDM wasdivided into two age groups: A(under 35 years), B (35 years and above). A markeddecline ofthe CS function occurs in all spatial frequencies in both age groups. Oncomparison of the persistence of IDDM in group B no significant difference wasfound in CS, while in group A statistical significance was revealed in spatialfrequencies 4 and 27,25 c/st. On comparison of the CS function in diabetics witha normal and pathological HbA1c level it was found that long-term hyperglycae-mia has not a marked effect on visual functions.Conclusion: The decline of CS in patients with IDDM without signs of diabeticretinopathy is influenced in particular by the patient´s age, in junior patients also by the persistence of IDDM. Examination of the CS is a simple non-invasive methodsuitable for screening of early affections of the eyes in IDDM

Key words:
diabetes mellitus (IDDM), contrast sensitivity, glycated haemoglobin


Autoři: V. Liška
Působiště autorů: Oční oddělení Nemocnice, Litomyšl, primář MUDr. V. Liška
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 4, p. 237-245
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zjistit, zda u pacientů s IDDM bez známek diabetické retinopatiedochází ke změnám funkce citlivosti na kontrast (CK), a to v porovnání s věkemsrovnatelnou věkovou skupinou zdravých osob, ale také vlivem délky trvání IDDMči úrovni jeho dlouhodobé kompenzace, sledované pomocí hladiny glykovanéhohemoglobinu (HbA1c). CK byla vyšetřována statickou metodou pomocí tabuleVCTS 6 500 ze vzdálenosti 208 a 420 cm, což pokrylo prostorové frekvence od 1,15do 27,25 c/st. Dále se zjišťovala nejlépe korigovatelná centrální zraková ostrost naSnellenových optotypech, oftalmoskopický nález na očním pozadí s barevnoufotografií, fluorescenční angiografie a hladina HbA1c v séru. Skupina 49 pacientůs IDDM byla rozdělena do dvou věkových skupin: A (do 35 let), B (35 a více let).K významnému poklesu funkce CK dochází ve všech prostorových frekvencíchv obou věkových skupinách. Při srovnání délky trvání IDDM ve skupině B nebylprokázán signifikantní rozdíl v CK, zatímco ve skupině A se vyskytla statistickávýznamnost v prostorových frekvencích 4 a 27,25 c/st. Při srovnání funkce CKu diabetiků s normální a patologickou hladinou HbA1c zjišťujeme, že dlouhodobáhyperglykémie nemá výraznější vliv na zrakové funkce.Závěr: pokles funkce CK u pacientů s IDDM bez známek diabetické retinopatie jeovlivněn zejména věkem pacienta, u mladších věkových skupin také délkou trváníIDDM. Vyšetření funkce CK je jednoduchá, neinvazivní metoda vhodná proscreening časného postižení očí u IDDM.

Klíčová slova:
diabetes mellitus (IDDM), citlivost na kontrast, glykovaný hemo-globin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se