Porovnanie metódy hyperopickejfotorefraktívnej keratektómie a LASIKv korekcii hypermetropieexcimerovým laserom


Comparison of Hyperopic Photorefractive Keratectomy and LASIK in the Treat-ment of Hyperopia by Excimer Laser

The aim of this work is to compare results of the correction of hyperopia by methodof hyperopic photorefractive keratectomy (HPRK) with method of laser assistedkeratomileusis known as LASIK.We evaluate group of 129 eyes operated by excimer laser Keracor 117 manufactu-red by Technolas company. 77 eyes underwent HPRK and 52 eyes hyperopic LASIK(HLASIK). The patients were divided to two groups, the first of which comprised47 eyes with low hyperopia to +3,5 Dsph and the second 82 eyes with highhyperopia. Follow-up period was 12 months results were statistically evaluatedby Student t-test.One year after treatment, in the first group was 62 % eyes with hyperopia to +1,0Dsph after HPRK and 70 % after HLASIK. In the second group it was 32 % and44 %, respectively. No statistically significant differences have been found be-tween the two groups. In spite of that, we consider HLASIK method better thanHPRK from the point of view of stability of results, occurence of complicationsand estimated resulting refraction, expecially in the eyes with low hyperopia.

Key words:
excimer laser, hyperopia, LASIK


Autoři: T. Juhás ;  I. Kozák ;  B. Augustinský
Působiště autorů: Očná klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. T. Juhás, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 1, p. 14-20
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom práce je porovnať výsledky korekcie hypermetropie metódou hyperopic-kej fotorefraktívnej keratektómie (HPRK) s metódou laserom asistujúcej kerato-mileuzy, známej pod skratkou LASIK.Hodnotený je súbor 129 očí, ktoré boli operované excimerovým laserom Keracor117, firmy Technolas. U 77 očí bola urobená HPRK, u 52 očí hypermetropickýLASIK (HLASIK). Súbor bol rozdelený do dvoch skupín, kde prvú skupinu tvorilo47 očí s nízkou hypermetropiou do +3,5 Dsph a v druhej skupine s vysokou hyper-metropiou bolo 82 očí. Doba sledovania bola minimálne 12 mesiacov, ako štatis-tická metóda bol použitý Studentov t-test.Jeden rok po liečbe malo hypermetropiu do +1,0 Dsph v 1. skupine 62 % očí poHPRK a 70 % očí po HLASIK. V druhej skupine to bolo 32 % a 44 % očí. Medzijednotlivými skupinami neboli nájdené štatisticky signifikantné rozdiely. Napriektomu považujeme metódu HLASIK za lepšiu z hľadiska stability výsledkov, výs-kytu komplikácii a predpokladanej výslednej refrakcie, a to hlavne u očí s nízkouhypermetropiou.

Klíčová slova:
excimerový laser, hypermetropia, LASIK

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se