Hodnocení trvalých následků očníchúrazů vzhledem k délce pracovníneschopnosti a stupni invalidity


Assessment of Permanent Sequelae of Eye Injuries in Relation to the Period ofWork Incapacity and Degree of Invalidity

The authors evaluated the sequelae of 200 eye injuries based on forensic attestsduring the investigation period from 1983-1997. The group comprised 166 menand 34 women, mean age 37.5 years , incl. 25 children under 18 years.They classifiedthe injuries in-to groups with regard to their origin and mechanism. Attentionwas paid to evaluation of visual acuity at distance, the number of operations ofthe eyes and the authors classified the group with regard to ophthalmologicaldiagnosis and complications. The mean period of hospitalization was 32.8 days,the mean period of work incapacity 117.7 days. In the whole group there were 75monoculi, 6 bilaterally blind subjects, one quarter had 6/6 vision on both eyes.Almost half the injured subjects had a reduced work capacity, there were 66 partialinvalids, 22 full invalids, 13 subjects had an altered work capacity. The discussionis focused on better collaboration of the ophthalmologist and physician assessingthe work capacity in evaluation of permanent sequelae of eye injuries.

Key words:
eye injuries, work incapacity, invalidity


Autoři: V. Stibor;  M. Krausová
Působiště autorů: Městský soud v Praze, Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 1, p. 39-44
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři provedli posudkové hodnocení následků 200 očních úrazů ze soudně-zna-leckých posudků ve sledovacím období let 1983 - 1997. Soubor činil 166 mužů a 34žen průměrného věku 37,5 roku, z toho 25 dětí do 18 let. Úrazy rozdělili do skupinpodle původu a mechanismu. Pozornost věnovali hodnocení zrakové ostrosti dodálky, počtu očních operací a soubor rozdělili podle očních diagnóz a komplikací.Průměrná délka hospitalizace činila 32,8 dne, průměrná délka pracovní neschop-nosti 117,7 dne. Z celého souboru bylo 75 monokulů, 6 oboustranně slepých, 1/4měla oboustranně vizus 6/6. Téměř polovina zraněných byla postižena sníženoupracovní schopností - částečně invalidních bylo 66, plně invalidních 22, změněnoupracovní schopnost mělo 13 osob. Diskuse směřuje ke zlepšení spolupráce oftal-mologa a posudkového lékaře při hodnocení trvalých následků očních úrazů.

Klíčová slova:
oční úrazy, pracovní neschopnost, invalidita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se