Ekvivalence alternativních verzí Montrealského kognitivního testu


Autoři: O. Bezdíček 1,2;  H. Georgi 2;  E. Panenková 3;  S. M. Mcclintock 4,5;  T. Nikolai 1;  E. Růžička 1;  M. Kopeček 2,6
Působiště autorů: Department of Neurology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic 1;  National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic 2;  Department of Psychology, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic 3;  Department of Psychiatry, UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA 4;  Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA 5;  Department of Psychiatry, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 6
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 115(3): 332-340
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amcsnn2019332

Souhrn

Cíl: Cílem studie je popis psychometrických vlastností standardní verze Montrealského kognitivního testu (MoCA-SV) a dvou alternativních forem (MoCA-AV). V české verzi je nedostatek informací o test-retestovém efektu a reliabilitě MoCA.

Metodika: Sedmdesát kognitivně zdravých osob (průměrný věk 50,33 ± 26,47) bylo vyšetřeno v jednom sezení pomocí MoCA-SV a MoCA-AV (7.2 a 7.3) ve znáhodněném pořadí.

Výsledky: Mezi MoCA-SV a MoCA-AV 7.3 neexistuje statisticky významný rozdíl v celkovém hrubém skóru, zatímco v MoCA-AV 7.2 je obtížnější verze testu ve srovnání s MoCA-SV a MoCA-AV 7.3. Hlubší analýza odhalila další rozdíly mezi subtesty verzí MoCA. Celkové skóry MoCA však ve všech verzích naznačují přijatelné hodnoty konvergentní a diskriminační validity.

Závěr: Naše data naznačují, že MoCA-SV i MoCA-AV 7.3 jsou ekvivalentní a užitečné pro opakovanou administraci a minimalizaci test-retestového efektu.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

Montrealský kognitivní test – reliabilita – ekvivalence – vnitřní konzistence – alternativní verze


Zdroje

1. Cullen B, O‘Neill B, Evans JJ et al. A review of screening tests for cognitive impairment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78(8): 790–799. doi: 10.1136/ jnnp.2006.095414.

2. Lonie JA, Tierney KM, Ebmeier KP. Screening for mild cognitive impairment: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry 2009; 24(9): 902–915. doi: 10.1002/
 gps.2208.

3. Roalf DR, Moberg PJ, Xie SX et al. Comparative accuracies of two common screening instruments for classification of Alzheimer‘s disease, mild cognitive impairment, and healthy aging. Alzheimers Dement 2013; 9(5): 529–537. doi: 10.1016/ j.jalz.2012.10.001.

4. Bezdicek O, Cervenkova M, Moore TM et al. Determining a Short Form Montreal Cognitive Assessment (s-MoCA) Czech version: validity in mild cognitive impairment Parkinson‘s disease and cross-cultural comparison. Assessment 2018: 1073191118778896. doi: 10.1177/ 1073191118778896.

5. Kopecek M, Stepankova H, Lukavsky J et al. Montreal cognitive assessment (MoCA): normative data for old and very old Czech adults. Appl Neuropsychol Adul 2017; 24(1): 23–29. doi: 10.1080/ 23279095.2015.1065261.

6. Anastasi A, Urbina S. Psychological testing. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall/ Pearson Education 1997.

7. Goldberg TE, Harvey PD, Wesnes KA et al. Practice effects due to serial cognitive assessment: implications for preclinical Alzheimer‘s disease randomized controlled trials. Alzheimers Dement 2015; 1(1): 103–111. doi: 10.1016/ j.dadm.2014.11.003.

8. Basso MR, Bornstein RA, Lang JM. Practice effects on commonly used measures of executive function across twelve months. Clin Neuropsychol 1999; 13(3): 283–292. doi: 10.1076/ clin.13.3.283.1743.

9. Cooley SA, Heaps JM, Bolzenius JD et al. Longitudinal change in performance on the Montreal Cognitive Assessment in older adults. Clin Neuropsychol 2015; 29(6): 824–835. doi: 10.1080/ 13854046.2015.1087596.

10. Beglinger LJ, Gaydos B, Tangphao-Daniels O et al. Practice effects and the use of alternate forms in serial neuropsychological testing. Arch Clin Neuropsychol 2005; 20(4): 517–529. doi: 10.1016/ j.acn.2004.12.003.

11. Calamia M, Markon K, Tranel D. The robust reliability of neuropsychological measures: meta-analyses of test-retest correlations. Clin Neuropsychol 2013; 27(7): 1077–1105. doi: 10.1080/ 13854046.2013.809795.

12. Helmstadter GC. Principles of psychological measurement: East Norwalk, CT, US: Appleton-Century-Crofts 1964.

13. Meyer JP. Reliability. Oxford: Oxford University Press 2010.

14. Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53(4): 695–699. doi: 10.1111/ j.1532-5415.2005.53221.x.

15. MoCA Montreal – Cognitive Assessment. [online]. Available from URL: https: / / www.mocatest.org/ .

16. Dalrymple-Alford JC, MacAskill MR, Nakas CT et al. The MoCA: well-suited screen for cognitive impairment in Parkinson disease. Neurology 2010; 75(19): 1717–1725. doi: 10.1212/ WNL.0b013e3181fc29c9.

17. Litvan I, Goldman JG, Troster AI et al. Dia­gnostic criteria for mild cognitive impairment in Parkinson‘s disease: Movement Disorder Society Task Force guidelines. Mov Disord 2012; 27(3): 349–356. doi: 10.1002/ mds.24893.

18. Chertkow H, Nasreddine Z, Johns E et al. The Montreal cognitive assessment (MoCA): Validation of alternate forms and new recommendations for education corrections. Alzheimers Dement 2011; 7 (Suppl 4): S157.

19. Costa AS, Fimm B, Friesen P et al. Alternate-form reliability of the Montreal cognitive assessment screening test in a clinical setting. Dement Geriatr Cogn Disord 2012; 33(6): 379–384. doi: 10.1159/ 000340006.

20. Nasreddine ZS, Patel BB. Validation of Montreal Cognitive Assessment, MoCA, Alternate French Versions. Can J Neurol Sci 2016; 43(5): 665–671. doi: 10.1017/  cjn.2016.273.

21. Siciliano M, Chiorri C, Passaniti C et al. Comparison of alternate and original forms of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): an Italian normative study. Neurol Sci 2019; 40(4): 691–702. doi: 10.1007/ s10072-019-3700-7.

22. Wong A, Yiu S, Nasreddine Z et al. Validity and reliability of two alternate versions of the Montreal Cognitive Assessment (Hong Kong version) for screening of Mild Neurocognitive Disorder. Plos One 2018; 13(5): e0196344. doi: 10.1371/ journal.pone.0196344.

23. Gierus J, Mosiolek A, Koweszko T et al. [The Montreal Cognitive Assessment 7.2 – Polish adaptation and research on equivalency]. Psychiatr Pol 2015; 49(1): 171–179. doi: 10.12740/ PP/ 24748.

24. Lebedeva E, Huang M, Koski L. Comparison of alternate and original items on the Montreal Cognitive Assessment. Can Geriatr J 2016; 19(1): 15–18. doi: 10.5770/ cgj.19.
216.

25. Costa AS, Reich A, Fimm B et al. Evidence of the sensitivity of the MoCA alternate forms in monitoring cognitive change in early Alzheimer‘s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2014; 37(1–2): 95–103. doi: 10.1159/ 000351864.

26. Bezdicek O, Balabanova P, Havrankova P et al.
A Comparison of the Czech version of the Montreal Cognitive Assessment test with the Mini Mental State Examination in identifying cognitive deficits in Parkinson‘s disease. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(2):
150–156.

27. Fujiwara Y, Suzuki H, Yasunaga M et al. Brief screening tool for mild cognitive impairment in older Japanese: validation of the Japanese version of the Montreal Cognitive Assessment. Geriatr Gerontol Int 2010; 10(3): 225–232. doi: 10.1111/ j.1447-0594.2010.00585.x.

28. Lee JY, Dong Woo L, Cho SJ et al. Brief screening for mild cognitive impairment in elderly outpatient clinic: validation of the Korean version of the Montreal Cognitive Assessment. J Geriatr Psychiatry Neurol 2008; 21(2): 104–110. doi: 10.1177/ 0891988708316855.

29. Hu JB, Zhou WH, Hu SH et al. Cross-cultural difference and validation of the Chinese version of Montreal Cognitive Assessment in older adults residing in Eastern China: preliminary findings. Arch Gerontol Geriatr 2013; 56(1): 38–43. doi: 10.1016/ j.archger.2012.05.008.

30. Memoria CM, Yassuda MS, Nakano EY et al. Brief screening for mild cognitive impairment: validation of the Brazilian version of the Montreal cognitive assessment. Int J Geriatr Psychiatry 2013; 28(1): 34–40. doi: 10.1002/ gps.3787.

31. Rahman TT, El Gaafary MM. Montreal Cognitive Assessment Arabic version: reliability and validity prevalence of mild cognitive impairment among elderly attending geriatric clubs in Cairo. Geriatr Gerontol Int 2009; 9(1): 54–61. doi: 10.1111/ j.1447-0594.2008.00509.x.

32. Kopecek M, Bezdicek O, Sulc Z et al. Montreal Cognitive Assessment and Mini-Mental State Examination reliable change indices in healthy older adults. Int J Geriatr Psychiatry 2017; 32(8): 868–875. doi: 10.1002/ gps.4539.

33. Bernstein IH, Lacritz L, Barlow CE et al. Psychometric evaluation of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in three diverse samples. Clin Neuropsychol 2011; 25(1): 119–126. doi: 10.1080/ 13854046.2010.533
196.

34. Bezdicek O, Majerova V, Novak M et al. Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the detection of cognitive dysfunction in Huntington‘s disease. Appl Neuropsychol Adult 2013; 20(1): 33–40. doi: 10.1080/ 09084282.2012.670158.

35. Freitas S, Simoes MR, Maroco J et al. Construct validity of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). J Int Neuropsychol Soc 2012; 18(2): 242–250. doi: 10.1017/ S1355617711001573.

36. Krishnan K, Rossetti H, Hynan LS et al. Changes in Montreal Cognitive Assessment Scores Over Time. Assessment 2017; 24(6): 772–777. doi: 10.1177/ 1073191116654
217.

37. Price CC, Cunningham H, Coronado N et al. Clock drawing in the Montreal Cognitive Assessment: recommendations for dementia assessment. Dement Geriatr Cogn Disord 2011; 31(3): 179–187. doi: 10.1159/ 000324639.

38. Bezdicek O, Stepankova H, Martinec Nova­kova L et al. Toward the processing speed theory of activities of daily living in healthy aging: normative data of the Functional Activities Questionnaire. Aging Clin Exp
Res 2016; 28(2): 239–247. doi: 10.1007/ s40520-015-0413-5.

39. Bezdicek O, Michalec J, Nikolai T et al. Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the Detection of mild cognitive impairment in Parkinson‘s disease. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/ 110(1): 47–53.

40. Nikolai T, Stepankova H, Michalec J et al. Tests of verbal fluency, Czech normative study in older patients. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/ 111(3): 292–299. doi: 10.14735/ amcsnn2015292.

41. Kopeček M, Kuncová A. Practice effect in Verbal fluency test and Assessment of an alternative version – pilot study. Psychiatrie 2006; 10(4): 211–215.

42. Sacks TL, Clark CR, Pols RG et al. Comparability and stability of performance of six alternate forms of the dodrill-stroop colour-word test. Clin Neuropsychol 1991; 5(3): 220–225. doi: 10.1080/ 13854049108404093.

43. Fernandez AL, Marcopulos BA. A comparison of normative data for the Trail Making Test from several countries: equivalence of norms and considerations for interpretation. Scand J Psychol 2008; 49(3): 239–246. doi: 10.1111/ j.1467-9450.2008.00637.x.

44. Bezdicek O, Moták L, Schretlen DJ et al. Sociocultural and language differences on the Trail Making Test. Arch Assessment Psychol 2016; 6(1): 33–48.

45. van de Vijver F, Tanzer NK. Bias and equivalence in cross-cultural assessment: an overview. Europ Rev Appl Psychol 1997; 47(4): 263–280.

46. Nunnally JC, Bernstein, I. H. Psychometric theory. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, Inc. 1994.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se