Hodnotenie adherencie k liečbe u pacientov trpiacich diabetes mellitus


Autoři: Lucia Masaryková;  Tomáš Tesař;  Ubica Lehocká;  Klaudia Bernáthová
Působiště autorů: Department of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2020; 69, 67-74
Kategorie: Původní článek

Souhrn

Úvod: Diabetes mellitus 2. typu (DM) je ochorenie, ktoré v súčasnosti nadobúda pandemický charakter. Základom úspešnej terapie tohto ochorenia je predovšetkým včasná diagnostika a vhodne nastavená liečba. Rovnako ako úloha lekára v terapii ochorenia je potrebná aj iniciatívnosť a snaha motivovať pacienta k dodržiavaniu jednotlivých režimov zo strany verejného lekárnika.

Cieľ: Cieľom výskumu bolo zanalyzovať a vyhodnotiť dodržiavanie farmakologickej a nefarmakologickej liečby u pacientov trpiacich diabetes mellitus a možnosti ovplyvnenia zo strany verejného lekárnika.

Metodika: Informácie potrebné k vyhodnoteniu sme získali prostredníctvom anonymného dotazníkového pries­kumu realizovaného za obdobie 7 mesiacov a na základe osobných konzultácií lekárnika s pacientom.

Výsledky: Prieskumu sa zúčastnilo 117 respondentov, z toho 67 (57 %) žien a 50 (43 %) mužov. Najväčšie zastúpenie mali respondenti vo veku 60 – 74 rokov (48 %). Až 84 % respondentov trpelo diabetes mellitus 2. typu. Čo sa týka dodržiavania nefarmakologickej liečby (režimových a diétnych opatrení) väčšina respondentov či už pri porovnaní vzhľadom na pohlavie (96 % žien a 76 % mužov), alebo vzhľadom na vek (v každej vekovej kategórii nad 80 %) uviedla, že uvedené opatrenia dodržiavajú. Pri farmakologickej liečbe až 83 % žien a 79 % mužov dodržiavalo stanovenú farmakologickú liečbu. Takisto aj po vyhodnotení vzhľadom na vek bolo zistené, že v každej vekovej kategórii (okrem respondentov vo veku od 75 a viac rokov) stále dodržiavalo stanovenú farmakologickú liečbu viac než 70 % respondentov, vo veku od 60 do 74 rokov to bolo až 88 % respondentov. Čo sa týka hladiny glykémie nalačno u 49 % žien a 38 % mužov bola menej ako 7 mmol/l. Celkovo u 10 % pacientov na základe pravidelných konzultácii s lekárnikom prišlo k zlepšeniu hladín glykémie nalačno.

Záver: Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že v našej vybranej vzorke väčšina pacientov dodržiavala farmakologickú aj nefarmakologickú liečbu. Pri zlepšení adherencie k liečbe zohráva dôležitú úlohu aj lekárnik. Prostredníctvom poskytovania odborných vedomostí a znalostí pacientom pri výdaji lieku alebo poskytovaním individuálnych konzultácií pacientov môže lekárnik motivovať pacienta k dodržiavaniu nielen farmakologickej, ale aj nefarmakologickej liečby a tým zvýšiť aj samotnú adherenciu pacienta k liečbe.

Klíčová slova:

verejný lekárnik – diabetes – liečba – self-monitoring


Zdroje

    1. IDF Diabetes Atlas, 8th ed. International Diabetes Federation 2017. Available at: www.idf.org [cit. 2019-10-10].

    2. Quann E. E., et al. Consuming the daily recommended amounts of dairy products would reduce the prevalence of inadequate micronutrient intakes in the United States: diet modelling study based on NHANES 2007–2010. Nutrition Journal 2015; 14(1), 1–11.

    3. Activity at the diabetologists in the Slovak Republic 2017. National Health Information Center 2016. Available at: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2016/zs1711.pdf [cit. 2019-10-07].

    4. Šmahelová A., Lášticová M. Diabetology for pharmacy students. Praha: Mladá fronta 2011.

    5. Choe H. M., et al. Proactive case management of high-risk patients with type 2 diabetes mellitus by a clinical pharmacist: a randomized controlled trial. American Journal of Managed Care 2005; 11(4), 253–260.

    6. Doucette W. R., et al. Community pharmacist-provided extended diabetes care. Annals of Pharmacotherapy 2009; 43(5), 882–889.

    7. Jaber L.A., et al. Evaluation of a pharmaceutical care model on diabetes management. Annals of Pharmacotherapy 1996; 30(3), 238–243.

    8. Jameson J., Baty P. Pharmacist collaboration management of poorly controlled diabetes mellitus: a randomized controlled trial. The American Journal of Managed Care 2010; 16(4), 250–255.

    9. Odegard P. S., et al. Caring for poorly controlled diabetes mellitus: a randomized pharmacist intervention. Annals of Pharmacotherapy 2005; 29(3), 433–430.

  10. Rothman R. L. et al. A randomized trial of a primary carebased disease management program to improve cardiovascular risk factors and glycated hemoglobin levels in patients with diabetes. American Journal of Medicine 2005; 118(3), 276–284.

  11. Clifford R. M., et al. A randomised controlled trial of a pharmaceutical care programme in high-risk diabetic patients in an outpatient clinic. International Journal of Pharmacy Practice 2002; 10(2), 85–89.

  12. Clifford R. M., et al. Effect of a pharmaceutical care program on vascular risk factors in type 2 diabetes: The Fremantle Diabetes Study. Diabetes Care 2005; 28(4), 771–776.

  13. Krass I., et al. The pharmacy diabetes care program: assessment of a community pharmacy diabetes service model in Australia. Diabetic Medicine 2007; 24(6), 677–683.

  14. Sarkadi A., Rosenqvist U. Experience-based group education in type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Patient Education and Counseling 2004; 53(3), 291–298.

  15. Phumipamorn S., et al. Effects of the pharmacist’s input on glycaemic control and cardiovascular risks in Muslim diabetes. Primary Care Diabetes 2008; 2(1), 31–37.

  16. Suppapitiporn S., et al. Effect of diabetes drug counselling by pharmacist, diabetic disease booklet and special medication containers on glycemic control of type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. Journal of the Medical Association of Thailand 2005; 88(4), S134–141.

  17. Fornos J. A., et al. A pharmacotherapy follow-up program in patients with type 2 diabetes in community pharmacies in Spain. Pharmacy World & Science 2006; 28(2), 65–72.

  18. Al Mazroui N. R., et al. Influence of pharmaceutical care on health outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. British Journal of Clinical Pharmacology 2009; 67(5), 547–557.

  19. Collins C., et al. Effect of pharmacist intervention on glycemic control in diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice 2011; 92, 145–152.

  20. Twigg G., et al. Pharmacist-managed diabetes center interventions ensure quality and safety in elderly patients. Consultant Pharmacist 2017; 32(5), 299–310.

  21. Krass I., et al. Development and validation of the Attitudes to Pharmacist Services for Diabetes Scale (APSDS). Research in Social and Administrative Pharmacy 2015; 11(1), 74–84.

  22. Doničová V. Health outcomes of treatment in patients with DM Type 2 nowadays in Slovakia and their other possibilities of improving. Medical letters: professional supplement in Health Newspaper 2015; 16, 18–19.

  23. Tinelli M., et al. Patients’ preferences for an increased pharmacist role in the management of drug therapy. International Journal of Clinical Pharmacy 2013; 35(6), 1113–1119.

  24. Mitchell B. et al. Diabetes Medication Assistance Service: The pharmacist’s role in supporting patient self-management of type 2 diabetes (T2DM) in Australia. Patient Education and Counselling 2011; 83(3), 288–294.

  25. Gajdošík J., Dukát A. Does patient non-adherence to diabetes mellitus type 2 treatment have any clinical and economical impact? Current clinical practice 2014; 2, 13–17.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2020 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se