Zpráva z mezinárodního setkání historiků farmacie ve Varšavě


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 296
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Letošní Mezinárodní kongres pro dějiny farmacie, který se ve dvouletých intervalech pořádá pod záštitou Mezinárodní společnosti pro dějiny farmacie (ISHP) a Mezinárodní akademie pro dějiny farmacie (AIHP), byl v pořadí již 43. a konal se ve Varšavě v termínu 12. až 15. září 2017.

Místním organizátorem kongresu byla Polská farmaceutická společnost ve spolupráci s varšavskou univerzitou a Farmaceutickým muzeem Antoniny Leśniewské ve Varšavě. Vzhledem ke dvěma významným výročím polské farmacie – 200. výročí vydání prvního polského lékopisu a 70. výročí založení Polské farmaceutické společnosti – byla za ústřední téma zvolena problematika vývoje lékopisné literatury a dějin farmaceutických organizací a spolků.

Jednání probíhalo ve třech paralelních sekcích, tradičně v oficiálních jazycích kongresu, kterými jsou angličtina, němčina a francouzština. Kongresu se zúčastnilo 150 registrovaných účastníků, kteří reprezentovali historiky farmacie z evropských i mimoevropských zemí. Výsledky práce odborníků z historie farmacie a příbuzných oborů byly prezentovány formou 7 plenárních přednášek, 69 krátkých sdělení a 44 posterových prezentací. Odborný program kongresu byl doplněn fakultativními exkurzemi do místních muzeí, společenským setkáním účastníků a slavnostním shromážděním AIHP.

Vzhledem ke skutečnosti, že Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti je členskou organizací ISHP, na kongresu byli již tradičně přítomni i čeští účastníci: zástupci obou českých farmaceutických fakult (Hradec Králové, Brno) a členové Sekce dějin farmacie ČFS. Prezentovali jednu přednášku: Federace slovanského lékárnictva 1929–1938 (autorský kolektiv: J. Kolda, J. Babica, L. Svatoš a L. Valášková) a čtyři postery: Lustgärtlein – farmaceuticko-botanický rukopis HK-SR-1 z 18. století ve sbírkách Českého farmaceutického muzea (autorský kolektiv: L. Svatoš, J. Babica, J. Kolda a L. Valášková); Komparativní studie používání léčivých rostlin v 16. století a současnosti (autorský kolektiv: T. Ambrus, K. Kapronczay, Sz. Czigle a N. Papp); Historický vývoj lékopisných metod kontroly kvality léčivých přípravků (autorský kolektiv: T. Ambrus a V. Kmeťková-Tkáčová); Druvet – Družstvo zvěrolékařů (autorský kolektiv: V. Vranová a M. Lisá).

V rámci kongresu se konalo zasedání výkonného výboru ISHP rozšířené o zástupce národních členských organizací a valné shromáždění ISHP. Na obou zasedáních byly prezentovány aktuality z činnosti ISHP, výsledky hospodaření za uplynulé dvouleté období a byli zvoleni členové nového výkonného výboru. Ve funkci prezidenta této mezinárodní organizace dosavadní předsedkyni, Christu Kletter z Rakouska od roku 2018 vystřídá německý historik farmacie Axel Helmstätdter.

Pozvání na následující kongres, který se ve smyslu dřívějšího rozhodnutí výkonného výboru ISHP bude konat v září roku 2019 ve Washington D.C., USA, jménem organizátora, Americké společnosti pro dějiny farmacie tlumočil Gregory Higby. V rámci závěrečného ceremoniálu byla vyhodnocena i soutěž o nejlepší prezentovaný poster, v níž české delegaci se dostalo významné pocty: ocenění v podobě 1. místa za poster Lustgärtlein, autorského kolektivu z Českého farmaceutického muzea v Kuksu, jimž i touto cestou srdečně blahopřejeme!

Členové české delegace děkují svým mateřským pracovištím, České farmaceutické společnosti ČLS JEP a České lékárnické komoře za finanční podporu jejich účasti na kongresu.

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Farmaceutická fakulta VFU Brno

Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se