Príručka vybratých pojmov v analytickej chémii


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 294
Kategorie: Nové knihy

Labuda, J., Tarapčík, P., Garaj, J., Hrouková, S., Lehotay, J., Manová, A., Sádecká, J.

Príručka vybratých pojmov v analytickej chémii.

Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej technickej univerzity 2012, 205 s., cena 7,70 euro. ISBN 978-80-227-3769-2.


Kolektív vysokoškolských učiteľov Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave napísal a vydal komplexnú príručku o súčasne platných, používaných a najdôležitejších pojmov z vedného odboru analytická chémia.

Jej obsah tvorí sedem kapitol. V prvej sa autori zaoberajú základmi analytického chemického merania, v druhej vysvetľujú vzorkovanie pri chemických analýzach, v tretej úpravu vzorky na analýzu, v štvrtej otázky selektivity chromatografickej separácie a detekcie, v piatej podstatu, princípy a aplikácie špeciačnej analýzy, v šiestej chemické rekcie v postupoch analytických meraní a záverečná siedma kapitola je venovaná skratkám používaných v textoch analytických postupoch.

Analýza obsahu vysvetľovania jednotlivých pojmov ukazuje, že autori vychádzali z dôsledného rešpektovania najnovších medzinárodne uznávaných definícii metrológie, odporúčaní IUPAC a Slovenských technických noriem, čím dosiahli úroveň súčasného stavu vo vývoji štandartného pojmového aparátu. Jednotlivé pojmy sú vysvetľované stručne, jasne a výstižne pritom komplexne s použitím súčasne platného názvoslovia anorganickej a organickej chémie. Pri každom pojme je uvedený aj jeho anglicky základ a ekvivalent.

Recenzované dielo má univerzálne využitie a možno ho doporučiť všetkým záujemcom v chemických a farmaceutických vedách.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.