Slovenská farmaceutická spoločnosť 55 ročná


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 147
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Široká odborná komunita si 23. 5. 2008 na akademickej pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave formou slávnostného seminára pripomenula 55. výročie založenie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS).

V hlavnom príspevku seminára „Vývoj SFS a jej perspektívy“ prezident SFS prof. RNDr. Jozef Čižmárik PhD. analyzoval jej vznik v roku 1953, kreovanie jej sekcií: farmaceutickej chémie, farmaceutickej analýzy, technologickej, lekárnickej, dejín farmácie, klinickej farmácie, homeopatických liekov a prírodných liečiv a spolkov farmaceutov v Bratislave, Martine, Košiciach, Banskej Bystrici, Michalovciach a v Západoslovenskom kraji a ich podiel na výsledkov pokroku vo farmaceutických vedách.

V ďalšej časti seminára stručne analyzoval výsledky siedmich Zjazdov SFS, ktoré sa uskutočnili od roku 1971.

V následnej časti venovanej súčasnosti analyzoval prácu a polohu SFS v FIP, EUFEPS vo ASCHFS s Českou farmaceutickou a Českou spoločností chemickou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť jej koordinovanej národnej a medzinárodnej spolupráce. Vysoko ocenil spoluprácu s FaF UK a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS).

V závere svojho vystúpenia analyzoval súčasný stav v SFS, v ktorej aktívne pracuje okolo 650 odborníkov vo vyššie uvedených sekciách a spolkoch.

Výbor SFS udelil diplom a titul Čestný člen SFS prof. Ing. Milanovi Remkovi, DrSc., Weberovu cenu SFS prof. Ing. Dr. Drs. H.c. Danielovi Bellušovi, RNDr. Richardovi Kvetňanskému, DrSc., prof. RNDr. Milanovi Melníkovi, DrSc., prof. RNDr. Liborovi Ebingerovi, DrSc. a prof. RNDr. Mikulášovi Pšenákovi, CSc. Nositeľmi Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu sa stali: doc. RNDr. Mária Bláhová, CSc. a RNDr. Július Godál. Čestné členstvo SLS bolo udelené prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi PhD.

Dekan FaF UK udelil SFS Pamätnú medailu FaF UK za významný podiel na rozvoji farmácie a farmaceutických vied na Slovensku a za mnohoročnú príkladnú spoluprácu s fakultou.

Pozdravný príhovor a poďakovanie za spoluprácu predniesol aj podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti a predsedníčka lekárnickej sekcie.

V závere seminára sa vytýčili úlohy, ktoré SFS očakávajú v najbližšej budúcnosti.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se