Riziko lékových interakcí a jejich možná řešení v populaci pacientů s idiopatickým střevním zánětem


Risk of drug interactions and their possible solutions in the population of patients with inflammatory bowell disease

Concurrent use of several medicinal preparations is connected with an increased risk of the occurrence of drug interactions. This study analyzes the complete pharmacotherapy of 573 patients diagnosed with inflammatory bowell disease. An analysis of the medication of the cohort of patients tested identified potential drug interactions of all degrees of gravity. All drug interactions in the study were considered to be only potential, and therefore they are not known to cause any complications for the patient. An important factor in the process of revealing drug interaction may be the pharmacist during dispensation in a pharmacy. Pharmacist’s expertise of the problems of drug interactions is a component of his/her professional competence and should be continuously intensively increased in postgraduate education. This study is not limited to simply stating the occurrence of potential drug interactions. It is also focused on the management of drug interactions from the party of the physician and the pharmacist and attempts to outline the way of encountering this problem.

Key words:
drug interactions – inflammatory bowell disease – Crohn’s disease – ulcerative colitis


Autoři: P. Červený;  J. Vlček;  M. Lukáš 1;  M. Bortlík 1
Působiště autorů: Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie ;  Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IV. interní klinika Gastroenterologické centrum 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 77-84
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Současné užívání více léčivých přípravků je spojeno se zvýšeným rizikem výskytu lékových interakcí. Ve studii byla analyzována kompletní farmakoterapie 573 pacientů s diagnózou idiopatického střevního zánětu. Rozborem medikace testované kohorty pacientů byly identifikovány potenciální lékové interakce všech stupňů závažnosti. Všechny lékové interakce ve studii byly brány pouze jako potenciální, není tedy známo, že by způsobily pacientovi komplikace. Důležitým činitelem v procesu odhalování lékových interakcí může být farmaceut při dispenzaci v lékárně. Orientace farmaceuta v problematice lékových interakcí je součástí jeho odborné způsobilosti a měla by být stále intenzivně zvyšována v rámci postgraduálního vzdělávání. Studie se neomezuje jen na prosté konstatování výskytu potenciálních lékových interakcí. Je zaměřena i na management lékových interakcí ze strany lékaře a farmaceuta a snaží se naznačit cestu, jak této problematice čelit.

Klíčová slova:
lékové interakce – idiopatický střevní zánět – Crohnova choroba – ulcerózní kolitida


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se