Analýza zásobovací situace v lékárnách II. Dostupnost léčiv a zdravotnických prostředků z pohledu pacienta


Analysis of supplying situation in pharmacies II. Availability of medicaments and health appliances from the viewpoint of the patient

In two pharmacies a survey was carried out to find what medicaments and health appliances are not immediately available for dispensation on presenting a medical prescription or a voucher for a therapeutic or orthopaedic aid. The data for 2005 were subjected to frequency analysis. In pharmacy A (in a community of up to 400 000 inhabitants), mass-produced medicaments were ordered on presentation of 488 medical prescriptions, in pharmacy B (in a community of up to 10 000) it was 3 911 documents (prescriptions and vouchers). There exist no rules for ordering in the PC systems. The total value of ordered preparations in pharmacy A was 195 023.19 CZK (390 different preparations), in pharmacy B, 2 086 209.61 CZK (871 mass-produced preparations and health appliances). Medicaments not available for dispensation when required were repeatedly the identical ones; in pharmacy A, 74 different mass-produced preparations were ordered at least twice a year, in pharmacy B, 797. These preparations were prescribed in pharmacy A in 5.12 % of cases by the same physician, in pharmacy B in 13.92 % of cases also by the same physician. In pharmacy A, all required preparations were collected by the patients; in pharmacy B, uncollected mass-produced preparations valued at 22 947.89 CZK (39 prescriptions, i.e., 1.07 %). More consistent use of the possibilities of automatic proposal of the order and more effective communication with the prescribing physicians could reduce the number of patients who have to wait for their preparation, and thus increase compliance.

Key words:
delayed dispensation – uncollected prescriptions – compliance


Autoři: B. Macešková;  V. Holubková
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav aplikované farmacie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 95-97
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Ve dvou lékárnách bylo zjišťováno, která léčiva a zdravotnické prostředky chybí pro výdej při předložení lékařského předpisu či poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Data za rok 2005 byla podrobena frekvenční analýze. V lékárně A (v obci s počtem obyvatel do 400 000) byly objednány HVLP při předložení 488 receptů, v lékárně B (v obci s počtem obyvatel do 10 000) se jednalo o 3911 dokladů (recepty a poukazy). Lékárny nemají stanoveny normy pro objednávání v PC systémech. Celková hodnota objednávaných přípravků v lékárně A byla 195 023,19 Kč (390 různých přípravků), v lékárně B 2 086 209,61 Kč (871 HVLP a ZP). Přípravky, chybějící v čas potřeby na skladě, se opakovaly, v lékárně A se objednávalo 74 různých HVLP minimálně 2x ročně, v lékárně B 797. Tyto přípravky byly předepsány v lékárně A v 5,12 % případů týmž lékařem, v lékárně B v 13,92 % případů rovněž týmž lékařem. V lékárně A byly všechny objednané přípravky vyzvednuty pacientem, v lékárně B zůstaly nevyzvednuty HVLP ve finanční hodnotě 22 947,89 Kč (39 receptů, tj. 1,07 %). Důslednějším využíváním možností automatického návrhu objednávky a efektivnější komunikací s předepisujícími lékaři by bylo možno snížit počet pacientů, kteří musí na svůj léčivý přípravek čekat, a tím zvýšit compliance.

Klíčová slova:
zpožděná dispenzace – nevyzvednutá léčiva – compliance


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se