Studium vlastností tablet ze směsí dvou velikostních stupňů α-laktosy monohydrátu a mikrokrystalické celulosy


A Study of the Properties of Tablets from Mixtures of Two Size Degrees of α-Lactose Monohydrate and Microcrystalline Cellulose

The paper examines the strength and disintegration time of compacts from the mixtures of two types of Tablettosas, Tablettosa 70 and Tablettosa 100 with microcrystalline cellulose represented by Vivapur 102. The mixtures of dry binders were prepared in the ratios of 3:1, 1:1, and 1:3. The effect of two concentrations of the lubricant magnesium stearate on the strength and disintegration time of compacts was also examined. Tablet strength increased with higher representation of microcrystalline cellulose in the mixture, and decreased with higher stearate concentration. The compacts from the mixtures with Tablettosa 100 showed higher strength. Disintegration time was highest in the compacts with the largest percentage of microcrystalline cellulose, and longer in the case of the mixtures with Tablettosa 100. Stearate did not exert a negative effect on disintegration time. In the mixtures of Tablettosas with Vivapur 102 in a ratio of 1:1, the effect of the model active ingredient acetylsalicylic acid on the above-mentioned properties of tablets was tested. acetylsalicylic acid produced a further decrease in the strength of compacts and shortened the disintegration time, in more instances in the cased of the mixtures with Tablettosa 100.

Key words:
Tablettosa – Vivapur 102 – magnesium stearate –acetylsalicylic acid – tensile strength of tablets – disintegration time of tablet


Autoři: J. Mužíková
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 72-77
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V práci je studována pevnost a doba rozpadu výlisků ze směsí dvou typů Tablettos, Tablettosy 70 a Tablettosy 100 s mikrokrystalickou celulosou představovanou Vivapurem 102. Směsi suchých pojiv byly připraveny v poměrech 3:1, 1:1 a 1:3. Dále byl zjišťován vliv dvojí koncentrace mazadla stearanu hořečnatého na pevnost a dobu rozpadu výlisků. Pevnost tablet rostla s vyšším zastoupením mikrokrystalické celulosy ve směsi, klesala s vyšší koncentrací stearanu. Výlisky ze směsí s Tablettosou 100 vykazovaly vyšší pevnost. Doba rozpadu byla nejvyšší u výlisků s největším procentem mikrokrystalické celulosy, delší byla v případě směsí s Tablettosou 100. Stearan dobu rozpadu negativně neovlivnil. U směsí Tablettos s Vivapurem 102 v poměru 1:1 byl testován vliv modelové účinné látky kyseliny acetylsalicylové na uvedené vlastnosti tablet. Kyselina acetylsalicylová způsobila další pokles pevnosti výlisků a zkrátila dobu rozpadu, a to více v případě směsí s Tablettosou 100.

Klíčová slova:
Tablettosa – Vivapur 102 – stearan hořečnatý – kyselina acetylsalicylová – pevnost tablet v tahu – doba rozpadu tablet


Štítky
Farmacie Farmakologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se