Liečivá a prípravky na terapiu popálenín


Drugs and Preparations for the Treatment of Burns

The paper summarizes drugs and preparations used and developed for the treatment of skin burns and presents the modes of defect treatment from the aspect of preventing microbial contamination, contact regulation with the external environment (breathing, humidity exchange, thermoregulation), healing, and formation of a new functional tissue. Its attention is focused on various types of substitutes of the damaged or absent skin – autografts, allografts, xenografts, and synthetic dressings as well as combined preparations.

Key words:
burns – wounds – dressings


Autoři: D. Matušová;  E. Truplová
Působiště autorů: Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Katedra farmaceutickej technológie, Bratislava, SR
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 51-54
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

V práci sú zhrnuté liečivá a prípravky používané a vyvíjané na ošetrovanie a terapiu termicky poškodenej – popálenej kože z aspektu farmaceutického vývoja. Uvádzajú sa možnosti ošetrenia defektov z hľadiska predchádzania mikrobiálnej kontaminácii, regulácie kontaktu s vonkajším prostredím (dýchanie, výmena vlhkosti, termoregulácia), hojenia a tvorby nového funkčného tkaniva. Pozornosť sa venuje rôznym typom náhrad poškodenej alebo chýbajúcej kože – autotransplantátom, alotransplantátom, xenotransplantátom a syntetickým krytiam, ako aj kombinovaným prípravkom.

Klúčové slová:
popáleniny – rany – krytia


Štítky
Farmacie Farmakologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se