Využití penetrometrie při hodnocení sypnosti a struktury práškových látek


Use of Penetrometry in the Evaluation of Flowability and Structure of PowderedSubstances

Usability of modified penetrometry is examined and significant relationships with routinely usedcharacteristics of flowability and structure of powdered substances are searched for in size fractionsof sodium chloride, potassium chloride, sodium citrate, and potassium citrate. A systematic study ofinterrelationships between properties made it possible to achieve sufficiently reproducible resultswithout a necessity of consolidation. By means of factor analysis, a connection between penetrometry,bulk flow rate, and Kawakita-constant was demonstrated. For multidimensional linear regresssionfor estimation of penetrometry, the significance of examined properties decreases in the orderKawakita-constant > loose bulk density > total porosity > bulk flow rate > mass flow rate. The mostimportant itemof knowledge gained in the study is the dependence of penetrometry on a combinationof loose bulk density and Kawakita-constant.

Key words:
powdered substances – flowability – penetrometry – multivariation methods


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 88-92
Kategorie: Články

Souhrn

U velikostních frakcí chloridu sodného, chloridu draselného, citronanu sodného a citronanu draselnéhoje sledována použitelnost modifikované penetrometrie a jsou hledány významné souvislostis obvykle používanými charakteristikami sypnosti a struktury práškových látek. Dosažení dostatečněreprodukovatelných výsledků bez nutnosti konsolidace umožnilo systematické studium vzájemnýchvztahů mezi vlastnostmi. Pomocí faktorové analýzy byla prokázána souvislost mezipenetrometrií, rychlostí sypání v objemovém vyjádření a Kawakita-konstantou. Pro vícerozměrnoulineární regresi k odhadu penetrometrie klesá význam sledovaných vlastností v pořadí Kawakitakonstanta> sypná hmotnost volná > celková porozita > rychlost sypání v objemovém vyjádření >rychlost sypání v hmotnostním vyjádření. Nejdůležitějším poznatkem je závislost penetrometrie nakombinaci sypné hustoty volné a Kawakita-konstanty.

Klíčová slova:
práškové látky – sypnost – penetrometrie – multivariační metody

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se