Štúdium reologických vlastností hydrogélov VIVASTARU® P 5000


A Study of the Rheological Properties of VIVASTAR® P 5000 Hydrogels

Within the framework of pre-formulation studies, the paper evaluates the rheological properties ofhydrogels whose gel-forming substance is a polymer supplied by the firm J. Rettenmaier &SöhneGMBH+CO. It is VIVASTAR® P 5000, a modified derivate of carboxymethyl starch. The evaluationof rheological properties included hydrogels with 1.5, 2.0 and 2.5 w % of VIVASTAR® P 5000.The highest viscosity was shown by the hydrogel with 2.0% concentration of the polymer. The systemwithout and with the model drug with a local anaesthetic effect was thixotropic. From the viewpointof topical administration, VIVASTAR® P 5000 in 2.0% is optimal for hydrogel formulation.

Key words:
VIVASTAR® P 5000 – hydrogels – model drug XXII B – rheological properties


Autoři: Z. Vitková;  M. Škarbalová;  E. Cirbusová;  J. Rak
Působiště autorů: Katedra galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 93-96
Kategorie: Články

Souhrn

V príspevku sa v rámci predformulačných štúdií hodnotia reologické vlastnosti hydrogélov, ktorýchgélotvornou látkou je polymér, dodaný firmou J. Rettenmaier & SöhneGMBH+CO. Ide o modifikovanýderivát karboxymetylškrobu-VIVASTAR® P 5000. Hodnotili sa reologické vlastnosti hydrogélovo 1,5; 2,0 a 2,5 váh. % VIVASTARu® P 5000. Najvyššiu viskozitu vykazoval hydrogél, v ktorom bola2,0% koncentrácia polyméru. Sústava bez a s modelovou látkou s lokálne anestetickým účinkombola tixotropná. Z hľadiska topickej aplikácie je VIVASTAR® P 5000 v 2,0% koncentrácii optimálnypre formuláciu hydrogélu.

Klíčová slova:
VIVASTAR®P 5000 – hydrogély –modelová látka XXII B – reologické vlastnosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se