Vplyv sacharidových častí v teikoplanínovej stacionárnej fáze na separáciu niektorýchenantiomérov fenylkarbámového typu metódou HPLC


Effect of the Saccharide Parts in the Teikoplanin Stationary Phase on the Separation ofSome Enantiomers of the Phenylcarbamic Type by the HPLC Method

The paper presents the results obtained with the use of two chiral stationary phases (CSP) basedon a macromolecular antibiotic agent – teikoplanin containing saccharide parts (CHIROBIOTIC T)and teikoplanin without saccharide parts (CHIROBIOTIC TAG). Racemic mixtures of 1-methyl-2--piperidinoethyl esters of 2-, 3-, and 4-alkoxyphenylcarbamic acids were examined. The investigationincluded interactions between separated substances and CSP, and the effect of separation of theenantiomers under study on the value of the differentiation factor (Rij) under identical chromatographicconditions with the use of the method of high-performance liquid chromatography (HPLC).On the basis of the obtained results, it is possible to report that CSP-CHIROBIOTIC TAG is moreadvantageous for the substances of the type of 1-methyl-2-piperidinoethyl esters of 2-, 3-, and4-alkoxyphenylcarbamic acids, because it does not contain a saccharide part, which decreases thepossibility of non-polar interactions which exert a negative effect on the Rij value.

Key words:
teikoplanin – TAG – plenylcarbamic acids – HPLC – separation – separation ofenantiomers – local anaesthetics


Autoři: T. Rojkovičová;  J. Lehotay;  J. Čižmárik 1
Působiště autorů: Katedra analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, Bratislava 1 Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 97-101
Kategorie: Články

Souhrn

V práci sa prezentujú výsledky získané pri použití dvoch chirálnych stacionárnych fáz (CSP),založených na báze makromolekulového antibiotika – teikoplanín s obsahom sacharidových častí(CHIROBIOTIC T) a teikoplanín bez sacharidových častí (CHIROBIOTIC TAG). Študovali saracemické zmesi 1-metyl-2-piperidínoetylesterov 2-, 3- a 4-alkoxyfenylkarbámových kyselín. Skúmalisa interakcie medzi separovanými látkami a CSP, vplyv separácie študovaných enantiomérovna hodnotu rozlišovacieho faktora (Rij) pri dodržaní rovnakých chromatografických podmienokmetódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Na základe dosiahnutých výsledkovmožno konštatovať, že pre látky typu 1-metyl-2-piperidínoetylesterov 2-, 3- a 4-alkoxyfenylkarbámovýchkyselín je výhodnejšia CSP-CHIROBIOTIC TAG, pretože neobsahuje sacharidovú časť.Týmsa znižuje pravdepodobnosť nepolárnych interakcií, ktoré majú negatívny vplyv na hodnotu Rij.

Klíčová slova:
teikoplanín – TAG – fenylkarbámová kyselina – HPLC – separácia – separáciaenantiomérov – lokálné anestetiká

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se