Terapeutické a toxikologické aspekty biologickej aktivity ľubovníka bodkovaného(Hypericum perforatum L.)


Therapeutic and Toxicological Aspects of Biological Activity of Saint-John’s-wort(Hypericum perforatum)

Saint-John’s-wort (Hypericum perforatum L.) has been used in traditional medicine since timeimmemorial and it has its position also in the contemporary list of medicinal plants of pharmaceuticalimportance. Though it originally comes from Europe and Asia, it has been domesticated and,thanks to its properties, has been cultivated in many other parts of the world. The herbaceous plantcontains a wide spectrum of substances, out of which anthraglycosides, flavonoids, and floroglucinderivatives participate in principal pharmacological effects. In recent years this plant has becomegreatly popular as an effective alternative means for the treatment of weak to medium forms ofdepression. Large quantities of mass-produced drugs with its extract are sold mainly in the UnitedStates and Germany and successfully penetrate into the markets of other European countriesincluding the Czech Republic. Some adverse side-effects are also connected with the plant, the bestknown being photosensitivity, lesser known being its interactions with other drugs or foodstuffs.Thepresent review aims to process literary references concerning the biological activities of the plantand point out its most important therapeutic and toxicological aspects.

Key words:
Hypericum perforatum L. – pharmacology – depression – photosensitivity


Autoři: M. Kapusta;  J. Dušek
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 20-28
Kategorie: Články

Souhrn

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum L.) sa v tradičnej medicíne používa od nepamäti. Svojepevné miesto zaujíma aj v súčasnom zozname farmaceuticky významných liečivých rastlín. Hocipôvodne pochádza z Európy a Ázie, udomácnil sa a pre svoje vlastnosti sa pestuje v mnohých inýchčastiach sveta. Bylina obsahuje široké spektrum látok. Z neho sa na hlavných farmakologickýchúčinkoch podieľajú antraglykozidy, flavonoidy a floroglucinové deriváty. V posledných rokoch ľubovníkzískal veľmi veľkú popularitu ako účinný alternatívny prostriedok na liečenie slabých ažstredných foriem depresie. HVLP s jeho extraktom sa vo veľkom predávajú najmä v USA a v Nemeckua úspešne prenikajú na trh i do ostatných európskych krajín vrátane ČR. S aktivitouľubovníka sú spojené tiež vedľajšie nepriaznivé účinky.Najznámejšia je fotosenzitivita,menej známesú jeho interakcie s inými liečivami, poprípade potravinami. Cieľom nasledujúceho prehľadu bolospracovať literárne citácie, týkajúce sa biologickej aktivity rastliny a poukázať na jej najdôležitejšieterapeutické a toxikologické aspekty.

Klíčová slova:
Hypericum perforatum L. – farmakológia – depresia – fotosenzitivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se