Rozpouštění nimodipinu ve vodných roztocích hydroxyethyl-β-cyklodextrinu a přehledsolubilizace nimodipinu cyklodextriny


Dissolution of Nimodipine in Aqueous Solutions of Hydroxyethyl-β-cyclodextrin and theSurvey of Nimodipine Solubilization with Cyclodextrins

The results of a comprehensive study of the dissolution of the calcium antagonist nimodipine inaqueous solutions of nine cyclodextrins are reported. The used cyclodextrins were native β-cyclodextrin(β-CD), its derivatives hydroxyethyl-β-CD (HE-β-CD), three hydroxypropyl-β-CD (HP-β-CD)with various degree of substitution and methyl-β-CD (M-β-CD), native α-cyclodextrin (α-CD),hydroxypropyl-α-CD (HP-α-CD) and hydroxypropyl-γ-CD (HP-γ-CD). The nimodipine dissolutionwas studied as a function of time (up to 14 days) and cyclodextrin concentration up to 0.07 mol/l,excepting the less soluble β-CD. In this range of cyclodextrin concentration, linear phase diagramsof nimodipine solubility in the cyclodextrin solutions were observed. From them we derived thestability constants of the inclusions complexes nimodipine – cyclodextrin (1:1) as well as theempirical linear equations for the calculation of the saturated nimodipine concentration at a givencyclodextrin concentration. The most efficient solubiliser of nimodipine was M-β-CD, a good solubilizingefficiency was also shown by HE-β-CD and HP-β-CDs (with a low degree of substitution),which may be acceptable for the preparation of parenteral nimodipine solutions.

Key words:
nimodipine – calcium antagonist – cyclodextrins – inclusion complexes –solubilization – dissolution


Autoři: F. Kopecký;  B. Kopecká 1;  P. Kaclík
Působiště autorů: Katedra fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 33-38
Kategorie: Články

Souhrn

Práce podává souborné výsledky studia rozpouštění kalciového antagonisty nimodipinu ve vodnýchroztocích devíti cyklodextrinů, nativního β-cyklodextrinu (β-CD) a jeho derivátů hydroxyethyl-β-CD(HE-β-CD), tří hydroxypropyl-β-CD (HP-β-CD) s navzájem různým stupněm substituce, methyl-β--CD (M-β-CD), nativního α-cyklodextrinu (α-CD), hydroxypropyl-α-CD (HP-α-CD) a hydroxypropyl--γ-CD (HP-γ-CD). Rozpouštění nimodipinu bylo sledováno v závislosti na čase (až 14 dní) a koncentracicyklodextrinu zhruba do 0,07 mol/l, s výjimkouméně rozpustného β-CD.Ve sledovanémrozmezíbyly pozorovány vesměs lineární fázové diagramy rozpustnosti nimodipinu v roztocích studovanýchcyklodextrinů, z nichž byly vyhodnoceny konstanty stability inkluzních komplexů nimodipin –cyklodextrin (1:1) a odvozeny lineární empirické rovnice pro výpočet koncentrace solubilizovanéhonimodipinu při dané koncentraci cyklodextrinu.Nejúčinnějším solubilizérem nimodipinu je M-β-CD,dobrou solubilizační účinnost mají též HE-β-CD a HP-β-CD s nízkým stupněm substituce, kterémohou být přijatelné i pro přípravu parenterálních roztoků nimodipinu.

Klíčová slova:
nimodipin – kalciový antagonista – cyklodextriny – inkluzní komplexy –solubilizace – rozpouštění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se