REPERFUZNIPOSKOZENIIZOLOVANYCH JATER POTKANU PO HYPOTERMNÍM SKLADOVÁNÍ


Reperfusion Injury of Cold-Preserved Rat Liver

Histological changes which appear as a result of reperfizsion injury of cold-preserved rat liver were studied at intervals of 0 hr, 3 hr, 24 hr and 48 hr of cold storage. The isolated livers were stored in a UW solution (University of Wisconsin), which is used in human liver transplantations. Computer image analysis of light microscopic sections (methyl green-pyronin stained) was used for the study and quantification of injured cells. The method of TUNEL was performed to prove possible apoptosis of sinusoidal endothelial cells and heptocytes. Bile production during reperfizsion and ALT, AST, LDH and ACP were measured in the reperfizsion medium at the end of the 90 min reperfizsion. It has been confirmed tkat prolongation of the cold storage of liver results in extensive changes in the liver structure and increased injury of liver cells. Sinusoidal endothelial cells were damaged more and earlier than hepatocytes. It has been shown tkat methyl green-pyronin stained sections are advantageous for the study of these morphological changes, allowing the strongest view of these changes. The appearance of TUNEL positive cells and an increase in the levels of biochemical parameters, e.g. AST or ALT, indicate earlier cell injury. The methodology described in this article can be used for the study of reperfizsion injury of the liver and for the study of this phenomenon in other experiments.

Key words:
liver - cold ischemia - reperfizsion injury - light microscopy - quantification of changes


Autoři: M. Kopecký;  P. Baláš;  V. Semecký;  L. Tilšer;  E. Rouchalová
Působiště autorů: Katedra biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice, Hradec Kr
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 84-90
Kategorie: Články

Souhrn

Histologický obraz změn byl sledován na modelu reperfizndovaných jater, které předtím byly vystaveny kombinaci studené a teplé ischémie. Studenou ischémii představovalo 0 hod., 3 hod., 24 hod. či 48 hod. hypotermního uložení izolovaných jater v UW (University of Wisconsin) roztoku, po němž následovalo 30 minut teplé ischémie a 90 minut normotermní reperfizze Krebsovým roztokem s erytrocyty. Ke studiu a ke kvantifikaci poškozených buněk byla použita obrazová analýza histologických preparátů pro světelnou mikroskopii, které byly obarveny methylovou zelení - pyroninem. K průkazu případné apoptózy sinusoidálních endotelových buněk (SEB) a hepatocytů bylo provedeno histochemické barvení TUNEL. Byla sledována také produkce žluči během reperfuze a aktivity několika biochemických parametrů (ALT, AST, LD, ACP) v perfizzním roztoku na konci 90minutové reperfizze. Potvrdilo se, že prodloužení studené ischémie vede k výrazným změnám ve stavbě jaterního parenchymu a poškození jaterních buněk se prohlubuje. Více a dříve jsou poškozeny SEB než hepatocyty. Ukázalo se, že výhodným barvením pro sledování morfologických změn je barvení methylovou zelení - pyroninem. Umožnilo nejvýraznější přehled změn, ke kterým dochází v průběhu KRP jater. Výskyt TUNEL pozitivních buněk a zvýšení hodnot aktivit biochemických parametrů např. ALT, AST indikují časnější poškození buněk. Naši metodiku lze použít pro sledování konzervačně reperfizzního poškození jater, příp. pro studium tohoto fenoménu za jiných experimentálních podmínek.

Klíčová slova:
játra - studená ischémie - reperfizzní poškození - světelná mikroskopie - kvantifikace změn

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se