FARMAKOEKONOMIKA V TERAPII PEPTICKÝCH VREDOV


Pharmacoeconomics in the Therapy of Peptic Ulcers

The great prevalence and chronic nature of peptic ulcers traditionally represent a great economic load for the system of health care. The exponentially growing therapeutic and diagnostic possibilities of the treatment of peptic diseases are under a strong economic pressure from health-insurance companies. The use of an economic model for the management of peptic diseases aims to maximize health benefit from limited sources of the health services. It can be said already now tkat the detection of the Helicobacter pylori infection ranks among the most important discoveries of the 20th century. Elimination of the Helicobacter pylori infection can produce a dramatic reduction in relapses of peptic ulcers, which is reflected not only in the improved quality of life but also in a subsequent economic contribution. The present authors paid attention to the financial costs of the combined therapy for eradication of the Helicobacter pylori infection in the course of the years 1998-2001.

Key words:
peptic ulcer - proton pump inhibitors - eradication of Helicobacter pylori - pharmacoeconomics


Autoři: T. Tesař;  V. Foltán;  M. Huorka
Působiště autorů: Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava I. interná klinika Fakultnej nemocnice, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 78-83
Kategorie: Články

Souhrn

Vysoká prevalencia a chronická podstata peptických vredov tradične spósobuje velkú ekonomickú zátaž systému zdravotnej starostlivosti. Exponenciálne rastúce terapeutické a diagnostické možnosti pri liečbe peptických ochorení sú pod silným ekonomickým tlakom zo strany zdravotných poistovní. Použitie ekonomického modelu pre management peptických ochorení má za úlohu maximalizovat zdravotný benefit z limitovaných zdrojov v zdravotníctve. Už dnes možno konštatovat, že dókaz infekcieHelicobacterpylori patrí k najvýznamnejším objavom 20. storočia. Eliminácia infekcie Helicobacter pylori móže spósobit dramatickú redukciu recidivy peptických vredov, čo sa odráža na zlepšení nielen kvality života, ale aj následnom ekonomickým prínose. Autori venovali pozornost finančným nákladom kombinačnej terapie na eradikáciu infekcie Helicobacter pylori v priebehu rokov 1998-2001.

Klíčová slova:
peptický vred - inhibítor protónovej pumpy - eradikácia Helicobacter pylori - farmakoekonomika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se