Příspěvek k analytickému profilu N-izopropyl-3-[2-acetyl-4-(propoxykarbonylamino)fe-noxy]-2-hydroxypropylamoniumchloridu (BL 343 Ac)


A Contribution to the Analytical Profile of N-isopropyl-3-[2-acetyl-4-(propoxycarbonyl-amino)phenoxy]-2-hydroxypropylammonium Chloride (BL 343 Ac)

The paper presents some procedures of the analytical evaluation of a newly prepared substance withbeta-adrenolytic activity. The substance was characterised by its melting point, solubility; theexperimental partition coefficient, dissociation constant, surface activity were determined. Theprocedures for identification, purity evaluation and determination of the content of the activeprinciple ( 1 H-NMR, 13 C-NMR, IR, UV spectra, thin-layer chromatography, acidimetric determina-tion in a non-aqueous medium, extraction titration in a heterogeneous medium, extraction-photo-metric determination) were elaborated.

Key words:
N-isopropyl-3-[2-acetyl-4-(propoxycarbonylamino)phenoxy]-2-hydroxypropyl-ammonium chloride – identification – purity detection – content determination


Autoři: M. Blešová;  J. Csöllei;  P. Novomeský 1;  R. Opatřilová
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno 1 Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty UniverzityKomenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 94-96
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení jsou uvedeny některé postupy analytického hodnocení nově připravené látky s betaad-renolytickou aktivitou. Substance byla charakterizována teplotou tání, rozpustností, byl stanovenexperimentální rozdělovací koeficient, disociační konstanta, zjistila se povrchová aktivita. Bylyvypracovány postupy pro identifikaci, hodnocení čistoty a stanovení obsahu účinné látky (spektra1 H-NMR, 13 C-NMR, IČ, UV, chromatografie na tenké vrstvě, acidimetrické stanovení v nevodnémprostředí, extrakční titrace v heterogenním prostředí, extrakčně-fotometrické stanovení).

Klíčová slova:
N-izopropyl-3-[2-acetyl-4-(propoxykarbonylamino)fenoxy]-2-hydroxypropyl-amoniumchlorid – identifikace – sledování čistoty – stanovení obsahu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se