Od Purkyňových farmakologických pozorování k molekulárním lékovým interakcím


From Purkynje’s Pharmacological Observations to Molecular Drug Interactions

The 650 th anniversary of the foundation of Charles University (7 April 1348) in Prague has initiated a number of historical surveys of the subjects which has been taught at the University for a longer period of time. The disciplines connected with pharmacotherapy were being developed in an empirical conception at the University from the second half of the 14 th century but the beginnings of experimental drug research date as late as the mid-19 th century. The present survey of the history of „the sciences of medicaments“ therefore attempts to outline in short entries the developmental stages of pharmaceutical and pharmacological investigations in the territory of Bohemia and Moravia in about recent 150 years. The arrangement of data is chronological; in the part covering the second half of the 20 th century the research of a predominantly exploratory character (univer- sities and academic institutions and their representatives) and research aimed primarily to innovate medicaments (research institutions of pharmaceutical industry and clinical pharmacology and some of their representatives) are treated separately.

Key words:
Czech history – pharmacy – pharmacology


Autoři: J. Květina
Působiště autorů: Ústav experimentální biofarmacie, společné vědecké pracoviště AV ČR a PRO. MED. CS., a. s., Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1998; , 284-291
Kategorie: Články

Souhrn

650.
výročí založení Univerzity Karlovy (7. 4. 1348) provokuje k historizujícím rekapitulacím řadu oborů, které jsou na univerzitě dlouhodoběji tradovány. Disciplíny, související s léčení lékem, se v empirickém pojetí rozvíjely na pražské univerzitě od druhé poloviny 14. století, začátky experi- mentálního lékového bádání jsou však registrovatelné až od poloviny 19. století. Historizující přehled přes „lékové vědy“ se proto pokouší o stručné (heslovité) zachycení vývojových etap farma- ceutických a farmakologických výzkumů na území Čech a Moravy za poslední cca 150leté období. Uspořádání dat je podřízeno chronologii; v části, zahrnující druhou polovinu 20. století, jsou zvlášť zmíněny výzkumy s převahou badatelských záměrů (vysokoškolské a akademické instituce a jejich představitelé) a zvlášť výzkumy cílené především na lékové inovace (výzkumné instituce farma- ceutického průmyslu a klinické farmakologie a někteří jejich představitelé).

Klíčová slova:
česká historie – farmacie – farmakologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1998 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se