Je současné označení a vymezení základních farmaceutických kategorií správné?


Are the Present Names and Definitions of Principal Pharmaceutical Categories Correct?

The hitherto editions of Czechoslovak Pharmacopoeias defined the principal pharmaceutical cate- gories. The new Czech Pharmacopoeia 1997, however, does not define them; the definitions are included in Law No. 79/1997 of the Collection, of drugs and changes and supplements of some related laws, valid since 1 April 1988. The principal difference in comparison with the hitherto Czech tradition lies in the new term for the final product, called the medicament (lék) until now. The new law calls this category the medicinal preparation (léčivý přípravek). The term drug (léčivo) has gained the status of an umbrella term. The present paper lists the hitherto terms for principal pharmaceutical categories in Czechoslovak Pharmacopoeias, evaluates the content of the individual categories and the terms used in the pregradual education of pharmacists. At the same time, attention is drawn to the necessity of changing the terms derived from the terms medicament (lék), such as pharmacy (lékárna), pharmacist (lékárník), or pharmacopoeia (lékopis). The present paper does not aim to analyse the content and form of the individual pharmaceutical categories and propose the pertinent changes but it attempts to compare the names of and the evaluating parameters for the active principle, intermediate product and final product according to Czechoslovak Pharmaco- poeias and the new law concerning the drug.

Key words:
principal pharmaceutical categories – active principle – medicinal preparation – drug – medicament


Autoři: M. Řehula
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1998; , 251-254
Kategorie: Články

Souhrn

V dosavadních československých lékopisech byly definovány základní farmaceutické kategorie. Nový Český lékopis 1997 však již základní farmaceutické kategorie nedefinuje. Definice jsou uvedeny v zákonu č. 79/1997 Sb. O léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, který platí od 1. 1. 1998. Základní rozdíl oproti dosavadní české tradici je nové označení finálního produktu, který se doposud označoval jako lék. Dle nového zákona č. 79/1997 Sb. se tato kategorie označuje jako léčivý přípravek. Léčivo získalo význam střešního označení. V této práci je uvedeno dosavadní označování základních farmaceutických kategorií v československých lékopisech, zhod- nocení obsahu jednotlivých kategorií a názvy, které se používají v pregraduální výuce farmaceutů. Zároveň je upozorněno na nutnost změny termínů, které byly odvozeny od termínu lék, jako např. lékárna, lékárník či lékopis. Tato práce si neklade za cíl analyzovat obsah a formu jednotlivých farmaceutických kategorií a navrhnout příslušné změny, má za úkol porovnat názvy a hodnotící parametry pro aktivní látku, meziprodukt a finální produkt podle československých lékopisů a nového zákona o léčivu.

Klíčová slova:
základní farmaceutické kategorie – léčivá látka – léčivý přípravek – léčivo – lék

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1998 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se