Formování vědeckých základů české farmacie v letech 1939–1945


Formation of the Scientific Basis of Czech Pharmacy in 1939–1945

The German occupation of the Czechoslovak Republic in 1938–1945 and the worldwide war conflict which limited the import of drugs and medicines into the Czech Lands were a stimulus for the development of Czech pharmaceutical industry and research, which incorporated experts – lecturers and students from the closed Czech universities. Important roles in obtaining and disseminating scientific knowledge in pharmaceutical sciences were played by the Institute for Drug Research in Prague, Central Union of Pharmacists, and a number of pharmacies. In drug research, several new preparations were devised; the greatest achievement was the method of manufacture of „Czech“ penicillin, which was used already during the war. The inland basis of raw materials was enlarged by cultivation and collection of medicinal plants. Scientific knowledge gained during the war in pharmaceutical chemistry, pharmacognosy and galenical pharmacy contributed after the liberation in 1945 to the establishment of pharmaceutical sciences, which had not had a sufficient basis before.

Key words:
occupation of Czechoslovakia 1939–1945 – pharmaceutical industry – drug research – pharmaceutical institutions


Autoři: L. Nováček
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1998; , 279-283
Kategorie: Články

Souhrn

Německá okupace Československé republiky v letech 1938–1945 a následný světový válečný kon- flikt s omezením dovozu léčiv a léků do českých zemí byly podnětem k rozvoji farmaceutického průmyslu a výzkumu. Do něj přišli pracovníci z řad učitelů a studentů z uzavřených českých vysokých škol. Důležitou úlohu při získávání a šíření vědeckých poznatků ve farmaceutických oborech měly Ústav pro zkoumání léčiv v Praze, Ústřední svaz lékárníků a řada lékáren. Ve výzkumu léčiv bylo připraveno několik nových přípravků; největší úspěch byl dosažen vypracováním výrobního postupu „českého“ penicilinu, který byl použit již za války. Domácí surovinovou základnu rozšířilo pěstování a sběr léčivých rostlin. Vědecké poznatky, které byly za války získány ve farmaceutické chemii, farmakognozii a galenické farmacii, přispěly po osvobození v roce 1945 ke konstituování farmaceutických vědních oborů, které do té doby neměly potřebný vědecký základ.

Klíčová slova:
okupace ČSR 1939–1945 – farmaceutický průmysl – výzkum léčiv – farmaceutické instituce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1998 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se