Problematika privátní revmatologické praxe


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 25, 2017, No. 2, p. 66-67.
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

během 60. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů v Brně 30. září 2016 byl jeden programový blok věnován problematice privátní revmatologické praxe. V tomto úvodníku bych Vás rád seznámil s některými informacemi, které mne zaujaly v jednotlivých přednáškách uvedeného bloku.

Jaké jsou možnosti optimalizace práce soukromých revmatologů?

Osobně vidím pět oblastí možné optimalizace práce ambulantních revmatologů:

1. Delegovat následující práce na kvalifikovanou revmatologickou zdravotní sestru:

 • zadávání dat do elektronické zdravotní dokumentace včetně anamnézy a výsledků všech vyšetření (laboratorní výsledky, rentgenová a ultrazvuková vyšetření, kostní denzitometrie, konziliární vyšetření),
 • objednávání pacientů (osobně, telefonicky, e-mailem),
 • vysvětlení, kontrola a vyhodnocení dotazníků (BASDAI, HAQ, …),
 • fyzikální vyšetření (vitální funkce, DAS 28 apod.).

2. Široké využití možností počítačových programů sestavených na míru pro ambulantní specialisty:

 • E-kontroly (kontrola zdravotní pojišťovny a registrace),
 • eParafa (vedení elektronické dokumentace),
 • ePříloha (komunikace s laboratořemi, rtg pracovišti, zdravotnickými zařízeními),
 • elektronické vyúčtování péče,
 • elektronický diář,
 • CGMesky (např. pro rychlé a levné přeobjednání pacientů),
 • kontrola racionální preskripce.

3. Zavedení systému řízené dokumentace, který stanovuje jasná pravidla pro dané činnosti včetně odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Jde o soubor dokumentů a standardních operačních postupů, které dokladují provádění jednotlivých úkonů. Je nutný pro audity a ev. soudní řízení nebo občanskoprávní spory.

4. Pestré postgraduální vzdělávání:

 • odborné akce České revmatologické společnosti,
 • mezioborové odborné akce s gastroenterology, dermatology, ortopedy apod.,
 • setkání s revizními lékaři zdravotních pojišťoven,
 • seminář na téma Nové postupy neodkladné resuscitace a urgentní stavy (www.rzpcz.cz),
 • seminář o léčivech a zdravotnických prostředcích v ordinaci lékaře (www.reclinmed.cz),
 • studium odborných časopisů (např. Česká revmatologie), knih a elektronických médií (www.uptodate.com).

5. Využití servisu osob a firem specializovaných na pomoc soukromým revmatologům:

 • právní podpora (účast na přednáškách právníků týkajících se zdravotnictví, spolupráce s právníkem „on line“ před podpisem smluv, prevence právních problémů – optimálně vedená zdravotní dokumentace, správná komunikace s nemocnými, aj.),
 • pomoc při účelném vykazování zdravotní péče a jednání se zdravotním pojišťovnami o jednotlivých dodatcích, regulacích, vyúčtování (www.formirex.com),
 • vypracování dezinfekčních plánů, proškolení v bezpečnosti práce pro aplikaci dezinfekčních prostředků (www.valinor.cz),
 • kvalitní vzájemná komunikace mezi revmatology (osobně, telefonicky, e-mailem).

D. Galatíková z Revmatologie, s.r.o., Bruntál přednesla krásnou přednášku: Jak se připravit na kontrolu SÚKL. Předmětem kontroly SÚKL je zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky používanými v ambulanci (objednávky, přejímky, uskladnění, výdeje a evidence léků a zdravotnických prostředků). Je požadováno vedení písemné dokumentace k zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky: provozní řád, standardní operační postupy, skladová evidence a inventarizace léků, teplotní logy, smlouva o likvidaci nepoužitelných léčiv aj. Nezbytná je certifikace používaného přístrojového vybavení a zdravotnické techniky. D. Galatíková zpracovala neobyčejně přesný a podrobný „návod“, jak se na kontrolu SÚKL připravit.

JUDr. Z. Hromádka (www.iadvokat.eu) připravil přednášku na téma: Zdravotnické informace a údaje pohledem právní praxe. Úlohou právníka je znalost a aplikace právních pravidel + znalost a um předvídat rizika a chránit proti nim lékaře (zdravotnické zařízení). Advokát poskytuje právní podporu, záštitu a optimální bezpečnou komunikaci. Jsou tři základní povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při nakládání se zdravotnickou dokumentací: povinnost vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci, povinnost chránit údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci a povinnost poskytovat údaje ve zdravotnické dokumentaci, avšak pouze v rozsahu stanoveném zákonem.

J. Jančovičová z ROMJAN, s.r.o., Bratislava nachystala přednášku Ambulantné reumatologické vyšetrenie. Je na Slovensku (ne)dostupné? Autorka doložila, že je velmi nízký počet revmatologů/100 000 obyvatel: Francie 3,80, Slovensko 1,67, Itálie 1,3, Německo 0,93, Nikaragua 0,07. Většina revmatologů pracuje ve velkých městech. V menších městech a na venkově je dostupnost revmatologické péče extrémně nízká. Je proto důležité zvyšovat zainteresovanost praktických lékařů na „prvním třídění“ revmatologických pacientů a zlepšovat edukaci populace o revmatologických onemocněních. J. Jančovičová také uvedla, že zdravotní pojišťovny na Slovensku platí za identické revmatologické vyšetření významně méně než zdravotní pojišťovny v Čechách.

Poslední přednášku uvedeného bloku měl JUDr. I. Humeník, Ph.D. (www.hhpartners.eu): Právna zodpovednosť ako integrálna súčasť zdravotníckeho povolania – riziká a odporúčania. JUDr. Humeník zdůraznil, že nesprávný postup může mít pro poskytovatele a pro zdravotnického pracovníka velmi vážné následky – finanční (náhrada škody a nemajetkové újmy), statusové (ztráta licence, poškození dobrého jména), trestní (zákaz činnosti, trest odnětí svobody) a správní (pokuty od kontrolního orgánu).

Existuje pět základních druhů odpovědnosti poskytovatele zdravotní služby a zdravotnického pracovníka:

 • Občanskoprávní (náhrada škody, nemajetková újma).
 • Trestněprávní (platí i pro právnické osoby).
 • Správněprávní (ministerstvo zdravotnictví ČR).
 • Pracovněprávní (zaměstnavatel vůči zaměstnanci).
 • Disciplinární (lékařská komora).

V této přednášce byla připomenuta také nezbytnost uzavření co nejkvalitnějšího pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Základní údaje z jednotlivých přednášek snadno najdete v abstraktech uveřejněných ve třetím čísle České revmatologie z roku 2016 na str. 102–104. Podrobné informace pak můžete získat přímo od autorů jednotlivých sdělení.

Domnívám se, že výše uvedené přednášky věnované problematice privátní revmatologické praxe by mohly přispět k optimalizaci práce revmatologů v mnoha směrech a být podnětem k další diskusi, jak vylepšit naši práci ku prospěchu pacientů i zdravotníků.

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.,

ARTHROMED, s.r.o.

V Hradci Králové, dne 15. 3. 2017


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se