Úvodník


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 25, 2017, No. 1, p. 6-7.
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

počínaje tímto číslem České revmatologie najdete na tomto místě úvodník na různá témata, týkající se důležitých aspektů života revmatologické společnosti, komentáře k vydávaným článkům, diskuse k horkým tématům revmatologie či medicíny obecně nebo reakce na proběhlé kongresy či naše pravidelná setkávání. Rád bych se v tomto prvním úvodníku krátce vyjádřil k několika z těchto možných témat.

Druhá polovina roku 2016 byla především ve znamení 59. sjezdu českých a slovenských revmatologů v Brně a Central European Congress of Rheumatology v Praze. Oba tyto sjezdy přilákaly v prvním případě přes 550 a v druhém kolem 380 účastníků a pokaždé byly odezvy na vědecký i společenský program velmi kladné. Během CECRu jsme měli také možnost porovnat kvalitu a zkušenosti naší revmatologie s tou, která je praktikována v dalších středoevropských zemích, včetně Rakouska, a konstatovat, že prezentace všech, a to zejména mladých kolegů z ČR, měly prakticky vždy nejvyšší úroveň. Musím se přiznat, že jsem se nemohl ubránit uspokojení, když jsem pozoroval některé zahraniční kolegy a jejich ne zcela dobře skryté „uznání“ při těchto prezentacích. Byl bych rád, kdyby se podařilo dostat ta nejzajímavější témata v tištěné formě na stránky České revmatologie. Některá srovnání ale zároveň potvrdila, že sice máme nejpropracovanější a největší registr nemocných léčených biologickými léčivy, ale zároveň se začíná potvrzovat, že v proporci pacientů, kteří tuto léčbu dostávají, přece jenom zaostáváme a procento léčených pacientů biologickou léčbou v ČR je menší nejenom proti Rakousku, ale i proti řadě dalších středoevropských zemí.

Co nás čeká v letošním roce? V první polovině to budou hlavně Slapské revmatologické dny – v trochu pozdějším termínu, než jsme zvyklí – 8. 6. až 10. 6. Tradičně bude převládat praktická tematika, např. s repetitoriem klinických vyšetření v revmatologii, úžinové syndromy, fyzikální léčba a její indikace, fibromyalgie, použití methotrexátu u spondyloartritid a systémových onemocnění a nebude chybět ani revmatochirurgie. Spolu s příjemným prostředím a v nejlepším ročním období by měly mít tyto dny velkou přitažlivost.

V letošním roce budou také dvě konference Revmatologického ústavu. Tematikou té první – 21. 4. – budou různá formální doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro diagnostiku a léčbu revmatických onemocnění a jejich aplikace v klinické praxi v České republice. Následující, podzimní, 74. klinická konference RÚ 2017 bude slavnostní, k 65. výročí založení Revmatologického ústavu, a hostit ji budou prostory Karolina, pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze. V Mikulově se v květnu 2017 uskuteční každoroční seminář mladých revmatologů. Za ČRS přeji novým organizátorům neméně úspěšný seminář s neotřelými a důležitými tématy.

Na začátku příprav pro podzimní Jáchymovské revmatologické dny, které se měly uskutečnit v prosinci 2017, se ukázalo, že podmínky pro konání tohoto setkání se v několika aspektech změnily tak, že jejich pořádání by se stalo obtížnější, dražší a v konečném důsledku i méně přívětivé, než v minulosti. To nás vedlo ke změně organizace tohoto setkání z hlediska místa, ale i času. Na Zimní revmatologické dny pojedeme na počátku ledna do Plzně, kde jsou výborné podmínky pro paralelní sekce a současné setkání Sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích. Vedle lepší dostupnosti se také vhodněji rozloží termíny větších akcí pořádaných Českou revmatologickou společnosti na dvě v jednom roce, se zhruba půlročními intervaly. Tedy Zimní revmatologické dny a tradiční Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů v jednom roce a Třeboňské revmatologické dny a Slapské sympozium revmatologů v roce dalším. Již jsme zaznamenali kladné ohlasy na tuto chystanou změnu.

Toto číslo České revmatologie přináší zásadní článek – Doporučení České revmatologické společnosti pro farmakoterapii revmatoidní artritidy 2017. Základem jsou doporučení evropská, ale také ta, která byla vypracována Americkou revmatologickou společností, a obojí jsou adaptována na naše podmínky. Oproti předcházejícím doporučením doznala řadu změn. Důsledně je uplatňován princip „léčby k cíli“, ale je také zdůrazněna potřeba společného rozhodování lékař – pacient. Celá doporučení vycházejí z uvědomění si závažnosti této choroby a jejích možných důsledků na pohybový aparát, ale také na řadu dalších mimokloubních manifestací a komorbidit, pokud není aktivita onemocnění dostatečně a dlouhodobě potlačena. Tato doporučení důsledně uplatňují princip medicíny založené na důkazech v současném stupni poznání. Každoročně přibývá řada poznatků, které mohou toto poznání měnit, a proto je prakticky jisté, že se dá očekávat potřeba adaptace těchto doporučení nejdéle v odstupu 2–3 let. Kupříkladu v uplynulých 2 letech se pozměnil pohled na nastupující skupinu biosimilárních léčiv. Dosavadní poznatky potvrzují jejich velmi podobnou účinnost a bezpečnost s originálními léčivy, včetně možné přímé záměny, i když některé aspekty např. z hlediska jejich opakované zaměnitelnosti tam i zpět nebo mezi několika léčivy, která jsou či budou brzy k dispozici, se stále řeší. Určitě ale není na místě strašení nemocných možnými negativními důsledky, tak jak to nedávno proběhlo v celostátním tisku.

V letošním roce také proběhnou volby do výboru České revmatologické společnosti a jeho nové složení a vedení bude oznámeno na Zimních revmatologických dnech v Plzni. Volby budou organizovány podle stanov České lékařské společnosti korespondenčním způsobem a podmínky budou vyhlášeny na webových stránkách České revmatologické společnosti (http://www.revmatologicka-spolecnost.cz) a také oznámeny přímou e-mailovou korespondencí.

Na závěr mi dovolte pozvat Vás na akce pořádané Českou revmatologickou společností. Věřím, že i do budoucna pro Vás budou poučné a přínosné pro dennodenní praxi. Doufám také, že i dalším zdrojem v tomto smyslu bude pro Vás i nadále časopis Česká revmatologie.

Jiří Vencovský


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se