Úvodník


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 25, 2017, No. 1, p. 6-7.
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

počínaje tímto číslem České revmatologie najdete na tomto místě úvodník na různá témata, týkající se důležitých aspektů života revmatologické společnosti, komentáře k vydávaným článkům, diskuse k horkým tématům revmatologie či medicíny obecně nebo reakce na proběhlé kongresy či naše pravidelná setkávání. Rád bych se v tomto prvním úvodníku krátce vyjádřil k několika z těchto možných témat.

Druhá polovina roku 2016 byla především ve znamení 59. sjezdu českých a slovenských revmatologů v Brně a Central European Congress of Rheumatology v Praze. Oba tyto sjezdy přilákaly v prvním případě přes 550 a v druhém kolem 380 účastníků a pokaždé byly odezvy na vědecký i společenský program velmi kladné. Během CECRu jsme měli také možnost porovnat kvalitu a zkušenosti naší revmatologie s tou, která je praktikována v dalších středoevropských zemích, včetně Rakouska, a konstatovat, že prezentace všech, a to zejména mladých kolegů z ČR, měly prakticky vždy nejvyšší úroveň. Musím se přiznat, že jsem se nemohl ubránit uspokojení, když jsem pozoroval některé zahraniční kolegy a jejich ne zcela dobře skryté „uznání“ při těchto prezentacích. Byl bych rád, kdyby se podařilo dostat ta nejzajímavější témata v tištěné formě na stránky České revmatologie. Některá srovnání ale zároveň potvrdila, že sice máme nejpropracovanější a největší registr nemocných léčených biologickými léčivy, ale zároveň se začíná potvrzovat, že v proporci pacientů, kteří tuto léčbu dostávají, přece jenom zaostáváme a procento léčených pacientů biologickou léčbou v ČR je menší nejenom proti Rakousku, ale i proti řadě dalších středoevropských zemí.

Co nás čeká v letošním roce? V první polovině to budou hlavně Slapské revmatologické dny – v trochu pozdějším termínu, než jsme zvyklí – 8. 6. až 10. 6. Tradičně bude převládat praktická tematika, např. s repetitoriem klinických vyšetření v revmatologii, úžinové syndromy, fyzikální léčba a její indikace, fibromyalgie, použití methotrexátu u spondyloartritid a systémových onemocnění a nebude chybět ani revmatochirurgie. Spolu s příjemným prostředím a v nejlepším ročním období by měly mít tyto dny velkou přitažlivost.

V letošním roce budou také dvě konference Revmatologického ústavu. Tematikou té první – 21. 4. – budou různá formální doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro diagnostiku a léčbu revmatických onemocnění a jejich aplikace v klinické praxi v České republice. Následující, podzimní, 74. klinická konference RÚ 2017 bude slavnostní, k 65. výročí založení Revmatologického ústavu, a hostit ji budou prostory Karolina, pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze. V Mikulově se v květnu 2017 uskuteční každoroční seminář mladých revmatologů. Za ČRS přeji novým organizátorům neméně úspěšný seminář s neotřelými a důležitými tématy.

Na začátku příprav pro podzimní Jáchymovské revmatologické dny, které se měly uskutečnit v prosinci 2017, se ukázalo, že podmínky pro konání tohoto setkání se v několika aspektech změnily tak, že jejich pořádání by se stalo obtížnější, dražší a v konečném důsledku i méně přívětivé, než v minulosti. To nás vedlo ke změně organizace tohoto setkání z hlediska místa, ale i času. Na Zimní revmatologické dny pojedeme na počátku ledna do Plzně, kde jsou výborné podmínky pro paralelní sekce a současné setkání Sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích. Vedle lepší dostupnosti se také vhodněji rozloží termíny větších akcí pořádaných Českou revmatologickou společnosti na dvě v jednom roce, se zhruba půlročními intervaly. Tedy Zimní revmatologické dny a tradiční Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů v jednom roce a Třeboňské revmatologické dny a Slapské sympozium revmatologů v roce dalším. Již jsme zaznamenali kladné ohlasy na tuto chystanou změnu.

Toto číslo České revmatologie přináší zásadní článek – Doporučení České revmatologické společnosti pro farmakoterapii revmatoidní artritidy 2017. Základem jsou doporučení evropská, ale také ta, která byla vypracována Americkou revmatologickou společností, a obojí jsou adaptována na naše podmínky. Oproti předcházejícím doporučením doznala řadu změn. Důsledně je uplatňován princip „léčby k cíli“, ale je také zdůrazněna potřeba společného rozhodování lékař – pacient. Celá doporučení vycházejí z uvědomění si závažnosti této choroby a jejích možných důsledků na pohybový aparát, ale také na řadu dalších mimokloubních manifestací a komorbidit, pokud není aktivita onemocnění dostatečně a dlouhodobě potlačena. Tato doporučení důsledně uplatňují princip medicíny založené na důkazech v současném stupni poznání. Každoročně přibývá řada poznatků, které mohou toto poznání měnit, a proto je prakticky jisté, že se dá očekávat potřeba adaptace těchto doporučení nejdéle v odstupu 2–3 let. Kupříkladu v uplynulých 2 letech se pozměnil pohled na nastupující skupinu biosimilárních léčiv. Dosavadní poznatky potvrzují jejich velmi podobnou účinnost a bezpečnost s originálními léčivy, včetně možné přímé záměny, i když některé aspekty např. z hlediska jejich opakované zaměnitelnosti tam i zpět nebo mezi několika léčivy, která jsou či budou brzy k dispozici, se stále řeší. Určitě ale není na místě strašení nemocných možnými negativními důsledky, tak jak to nedávno proběhlo v celostátním tisku.

V letošním roce také proběhnou volby do výboru České revmatologické společnosti a jeho nové složení a vedení bude oznámeno na Zimních revmatologických dnech v Plzni. Volby budou organizovány podle stanov České lékařské společnosti korespondenčním způsobem a podmínky budou vyhlášeny na webových stránkách České revmatologické společnosti (http://www.revmatologicka-spolecnost.cz) a také oznámeny přímou e-mailovou korespondencí.

Na závěr mi dovolte pozvat Vás na akce pořádané Českou revmatologickou společností. Věřím, že i do budoucna pro Vás budou poučné a přínosné pro dennodenní praxi. Doufám také, že i dalším zdrojem v tomto smyslu bude pro Vás i nadále časopis Česká revmatologie.

Jiří Vencovský


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se