Problematika tuberkulózy u TNF blokující terapie v České republice


Issue of tuberculosis associated with TNF blocking treatment in the Czech Republic

The most serious side effect of TNF blocking therapy is tuberculosis (TB), particularly, reactivation of latent form of TB. TNF alpha is a pro-inflammatory cytokine with an important physiological role in the organism. Its chronic blockade may result in negative side effects. After initial TB infection, the majority of adults develop protective immune response to mycobacterium tuberculosis. However, this response is unable to eradicate all the bacilli, and these may persist in condition of low metabolic activity for a long time. When cell-mediated immunity is altered, disease reactivation may occur even decades after primary infection. Basic mechanism of the defense against TB is granuloma formation. TNF alpha has significant role in granuloma onset as well as its persistence. Inhibition of TNF alpha may cause granuloma disintegration, and thereby potential reactivation of the infection. Anti-TNF treatment has been found to be associated with four times increased incidence of TB infection compared to general population. Differences occur in its course: there is much higher incidence of extra-pulmonar TB, disseminated form of TB as well as higher mortality. Reactivation of latent TB usually occurs during the first three months of TNF blocking treatment. In the Czech Republic, six subjects have suffered from TB infection during anti TNF treatment so far. All of them started anti-TNF treatment before screening for latent TB has been initiated, which included obligatory tuberculin test and chest X-ray. All six patients had particularly long history of immunosuppressive treatment and concomitant administration of methotrexate. The median of TB onset was 17 months. Eighty-three percent of patients had pulmonary TB. Mortality was high – 50%. The diagnosis of TB was not straightforward and it took a long time to reach it in all cases. The detection of TB infection using cultures was negative almost in all the patients and definitive diagnosis was finally determined by histology. High occurrence of TB infection due to anti-TNF treatment led to the introduction of more strict control for all the patients whom such a treatment is considered. These preventions significantly decreased frequency of TB cases. Individual countries have worked out local guidelines for TB prevention that arise from the international consensus on biological treatment and safety policy.

Key words:
rheumatoid arthritis, TNF blocking treatment, tuberculosis, latent tuberculosis


Autoři: D. Tegzová;  K. Pavelka;  K. Jarošová;  P. Horák;  P. Vítek;  P. Bradna;  L. Bortlík;  J. Vencovský
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 3, p. 126-134.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem TNF alfa blokující léčby je tuberkulóza (TBC), resp. reaktivace latentní TBC. TNF alfa je prozánětlivý cytokin, který má v organismu svou významnou fyziologickou roli a jeho chronická blokáda může mít své negativní důsledky. Naprostá většina dospělých lidí vyvine po primoinfekci TBC ochrannou imunitu, která ale není schopna bacil TBC úplně likvidovat a bakterie BK může perzistovat ve stavu s redukovanou metabolickou aktivitou řadu let. Při porušení buňkami zprostředkované imunity může dojít k reaktivaci infekce i desítky let po primární infekci. Základní mechanismus obrany proti TBC infekci je tvorba granulomů. TNF alfa má důležitou roli v jejich tvorbě a perzistenci. Inhibice TNF alfa může vést k jejich rozpadu a tím k možnosti reaktivace granulomatózní infekce. Výskyt TBC infekce v důsledku anti-TNF alfa terapie je čtyřnásobně vyšší oproti běžné populaci. Odlišnosti má rovněž i její průběh: častěji se vyskytuje mimoplicní TBC a diseminovaná forma TBC a je i vyšší úmrtnost. Reaktivace latentní TBC se obvykle objevuje během prvých tří měsíců TNF blokující terapie. V České republice se zatím vyskytlo celkem šest případů TBC infekce při anti TNF alfa terapii. Všechny tyto případy byly ale u pacientů, kteří započali léčbu ještě před zpřísněním screeningového vyšetření na latentní TBC a před zavedením povinného provádění tuberkulinového testu. Jednalo se vesměs o nemocné s dlouholetou anamnézou imunosupresivní léčby a se souběžně podávanou terapií methotrexatem. Medián vzniku TBC infekce byl 17 měsíců. 83 % nemocných mělo plicní TBC. Úmrtnost byla vysoká, 50 %. Ve všech případech byla diagnostika TBC velmi složitá a pomalá, průkaz infekce TBC pomocí kultivace byl téměř u všech nemocných negativní a definitivní diagnóza byla prokázána až histologicky. Zvýšený výskyt infekce TBC v souvislosti s anti TNF léčbou si vynutil přísnou kontrolu pacientů, kteří mají takovou léčbu dostat. Tato opatření výrazně snížila frekvenci TBC případů. Byla vypracována lokální doporučení pro jednotlivé země, která vycházejí z mezinárodního konsenzu o biologické léčbě a prevenci její bezpečnosti.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, anti-TNF alfa terapie, tuberkulóza, latentní tuberkulóza


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se