Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída, príspevok ku klinicko-laborantórnej syndromológii a terapii


Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis, contribution to the treatment, clinical and laboratory examination

Polymyalgia rheumatica (PMR) and giant cell arteritis (GCA) are closely related disorders, particularly occurring in the elderly. Both diseases are characterized with high inflammatory activity. Except systemic symptoms, the clinical features include myalgias, pain of shoulder girdle and less frequently also of pelvic girdle. GCA is accompanied by inflammation of vessel walls that originate from the arch of the aorta. Localization of those affections obviously predicts further clinical feature. Etiopathogenesis of both diseases has not been elucidated yet. Certain HLA antigens can associate with the disease and some typical inflammatory pathways of the immune reaction have been discovered. Neuroendocrine changes associated with natural senescence of the organism may also be implicated in the pathogenesis of PMR and GCA in genetically predisposed subjects. Good therapeutical response to glucocorticoids supports the idea that cortisol concentration in the patients with PMR and GCA is lower compared with what could have been expected in the course of longstanding inflammation. The treatment with glucocorticoids is undertaken for relatively long time and the doses used in GCA are substantially higher than in PMR. Examination of the development of osteoporosis, its proper treatment and monitoring are necessary.

Key words:
polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis, genetic predisposition, therapeutic guidelines, glucocorticoids, monitoring of side effects


Autoři: J. Rovenský 1;  H. Tauchmannová 1;  V. Štvrtinová 2;  S. Štvrtina 2;  J. Duda 3
Působiště autorů: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 1;  II. interná klinika, Bratislava 2;  Reumatologická ambulancia, Michalovce 3
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 3, p. 135-143.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Polymyalgia rheumatica (PMR) a obrovskobunková arteritída (OBA) sú príbuzné ochorenia, ktoré sa vyskytujú vo vyššom veku. Obidve choroby sú charakterizované vysokou zápalovou aktivitou. V klinickom obraze PMR sa objavujú mimo celkových príznakov hlavne bolesti svalov, ramenného a menej často bedrového pletenca. Pri OBA dochádza aj k zápalovému postihnutiu cievnych vetiev aortálneho oblúku. Lokalizácia postihnutia potom do značnej miery určuje výsledný klinický obraz. Etiopatogenéza obidvoch chorôb nie je jasná. Bola zistená asociácia s HLA systémom, ako i niektoré charakteristické znaky zápalovej reakcie imunitného systému. V patogenéze PMR a OBA sa u geneticky predisponovaných jedincov môžu uplatňovať i neuroendokrinné zmeny spojené s prirodzeným starnutím organizmu. Dobrá odpoveď na liečbu glukokortikoidmi podporuje predpoklad, že koncentrácia kortizolu je u pacientov s PMR i OBA nižšia, ako by sa dala očakávať v priebehu pretrvávajúceho zápalu. Pri liečbe sa podávajú glukokortikoidy relatívne dlhú dobu, pričom pri OBA sú dávky podstatne vyššie. Z tohto aspektu je potrebné u chorých sledovať aj vývoj osteoporózy, správne ju liečiť a monitorovať.

Kľúčové slová:
polymyalgia rheumatica, obrovskobunková arteritída, genetická predispozícia, terapeutické prístupy – glukokortikoidy, monitorovanie nežiaducich účinkov


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×