Standardní postupy v léčbě psoriatické artritidy


Standard recommendations for the management of psoriatic arthritis

Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic inflammatory joint disorder characterized by arthritis and psoriasis. Potential treatment of psoriatic arthritis, in contrast to rheumatoid arthritis, is limited and includes sulphasalazine, methotrexate, and cyclosporine A. Biologic treatment represents a new promise. Infliximab and etanercept are currently registered for the treatment of psoriatic arthritis. Adalimumab registration is being awaited. There are no standard recommendations for the “conventional” as well as biological management for the treatment of psoriatic arthritis in the Czech specialized journals. The idea of this paper is to complete this missing link. The summary of “conventional” pharmaceutical therapy for psoriatic arthritis and strategy of its administration is described here. Furthermore, biologic agents registered and used in the Czech Republic as well as agents that are in the development are described. Finally, standard recommendations for the biologic management for psoriatic arthritis are presented. Czech rheumatology association reviewed and endorsed these recommendations.

Key words:
psoriatic arthritis, pharmacotherapy of psoriatic arthritis, biologic management of psoriatic arthritis, standard recommendations for the management of psoriatic arthritis


Autoři: J. Štolfa;  K. Pavelka;  J. Vencovský
Působiště autorů: Revmatologický ústav Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 13, 2005, No. 3, p. 97-105.
Kategorie: Standartní postupy

Souhrn

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy a psoriázy. Léčebné možnosti jsou na rozdíl od revmatoidní artritidy omezené a zahrnují sulfasalazin, metotrexát a cyklosporin A. Nové možnosti přináší biologická léčba. Pro léčbu psoriatické artritidy jsou v současné době registrovány infliximab a etanercept. Registrace adalimumabu se očekává. V české odborné literatuře nebyla dosud publikovány standardy léčby psoriatické artritidy, jak „tradiční“, tak biologické. Předložená publikace má za úkol tuto mezeru doplnit. Je uveden přehled „tradičních“ farmak pro léčbu psoriatické artritidy a strategie jejich použití. Dále je uveden přehled biologických preparátů které jsou již v České republice registrovány i těch, které jsou ve vývoji. Nakonec jsou uvedeny „doporučené postupy“ pro biologickou léčbu psoriatické artritidy. Tyto postupy byly oponovány Českou revmatologickou společností.

Klíčová slova:
psoriatická artritida, farmakoterapie psoriatické artritidy, biologická léčba psoriatické artritidy, standardy léčby psoriatické artritidy


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se