Detekce antinukleozomálních protilátek metodou ELISA u pacientů s lupusem. Srovnávací analýza pomocí tří komerčních souprav


Relevance of anti-nucleosome antibodies detected by enzyme – based immunoassays in lupus diagnosis. Comparative analysis of three commercial kits

The aim of this study is to evaluate three commercial anti-nucleosome enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), to find the presence anti-nucleosomal antibodies (Ncs–Ab) and to report our experience with the detection of anti-nucleosome (anti-Nuc) antibodies (Ab) in series of SLE patients, and to compare these results with those of anti-histone and anti-dsDNA Ab.

Patients and methods.
We selected 128 patients (106 female, 22 male, mean age 40) including 52 patients with SLE, 14 with lupus nephritis, 8 with neuropsychiatric lupus (NPSLE) and as controls 39 with systemic sclerosis (SCL), 15 with Sjögren syndrome and 51 healthy controls (40 female, 11 male, mean age 42) and to evaluate three commercial ELISA kits (Orgentec, BL Diagnostika, Euroimmun). The sera were assayed for the levels of anti-ds DNA (ELISA, Orgentec), anti-histone (INNO LIA ANA Update, Innogenetics) also.

Results.
The prevalence of positive anti-nucleosome was by detection Orgentec, BL Diagnostika and Euroimmun in group of patients with SLE 99,3 %, 99,3% and 72,3%, with lupus nephritis 100 %, 100 % and 79 %, with NPSLE 100 %, 100 % and 62,3%, with SCL 82,1 %, 82,1 %, 17,9 % , with SS 14%, 14% and 7% and with healthy controls 8 %, 8 % and 6 %, respectively. The frequencies of positive anti-nucleosome, anti-dsDNA and anti-histone antibodies were in group of patients with SLE 73 %, 63 % and 54%, with SCL 17,9 %, 8 %, 5 % and with SS 7 %, 7 % and 0 %, respectively. Patients with SLE have increased levels of anti-nucleosome antibodies in their sera compared with healthy controls, SCL patients and patients with SS.

Conclusion.
Based on frequency of positive observations of anti-Ncs Ab in the group of patients suffering with SLE (62,3-79%) and discrepancy findings in the group with SCL patiens (82,1 %, p<0,001) by using Orgentec and BL Diagnostika we decided to introduce the kit by Euroimmun (17,9 %, NS) for rutine use. The results obstained using this kit are in good corelation with results published so far. All the three autoantibodies were present more frequently in cases with lupus and this corelation was significant in statistical means.

Key words:
SLE - systemic lupus erythematosus, SCL - sclerodermia, SS - Sjögren syndrome, anti-nucler antibodies, anti-histone antibodies, anti-ds DNA antibodies, anti-nucleosomal antibodie


Autoři: I. Půtová;  C. Dostál;  R. Bečvář
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 13, 2005, No. 1, p. 14-21.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem studie bylo zjistit prevalenci antinukleozomálních protilátek u pacientů se SLE (systémový lupus erythematodes), jiných autoimunitních onemocnění a u zdravých kontrol a určit optimální diagnostickou soupravu umožňující rutinní diagnostiku antinukleozomálních protilátek (anti-Ncs Ab). Dalším úkolem bylo porovnat přítomnost anti-Ncs Ab s výskytem anti-ds DNA protilátek a antihistonových protilátek.

Pacienti a metody.
Bylo vyšetřeno 128 pacientů, a to 52 pacientů se SLE, 14 s lupusovou nefritidou, 8 s neuropsychiatrickým lupusem (NPSLE), 39 s difuzní formou sklerodermie, 15 se Sjögrenovým syndromem (SS, primárním či sekundárním) a 51 zdravých kontrol srovnatelných distribucí k věku a pohlaví. K detekci antinukleozomálních protilátek byly použity komerční soupravy ELISA od 3 výrobců, a to Orgentec, BL Diagnostika a Euroimmun. U sledovaného souboru pacientů byly dále testovány anti-ds DNA protilátky a antihistonové protilátky.

Výsledky stanovení frekvence pozitivity anti-Ncs Ab u vyšetřovaného souboru byly u jednotlivých diagnostických souprav v pořadí Orgentec, BL Diagnostika a Euroimmun následující: v souboru SLE 99,3 %, 99,3 % a 72,3 %, u lupusové nefritidy 100 %, 100 % a 79 %, u neuropsychiatrického lupusu 100 %, 100 % a 62,5%, u sklerodermie 82,1 %, 82,1 % a 17,9 %, u Sjögrenova syndromu 14%, 14% a 7 % a u zdravých kontrol 8 %, 8 % a 6 %. U pacientů se SLE byla frekvence pozitivity anti-Ncs Ab, anti-dsDNA a antihistonových protilátek 72,3 %, 63 % a 54 % v porovnání s nemocnými se SCL a SS (17,9 %, 8 %, 5 % a 7 %, 7 % a 0 %). Pacienti s lupusovou nefritidou měli statisticky zvýšenou hladinu cirkulujících antinukleozomálních protilátek ve srovnání s kontrolami i ostatními vyšetřovanými skupinami.

Závěr.
Vzhledem k poměrně vysokému výskytu pozitivních výsledků (82,1 %, p<0,001) získanými soupravami výrobců Orgentec a BL- Diagnostika u skupiny pacientů se SCL se autoři studie rozhodli rutinně používat k detekci antinukleozomálních protilátek ELISA soupravu firmy Euroimmun (17,9 %, NS). Tyto hodnoty také odpovídaly výsledkům publikovaných zahraničních studií. Ve shodě s literárními údaji byla zaznamenána vysoká prevalence anti-Ncs Ab u pacientů se SLE (62,3-79 %) a srovnatelná prevalence anti-Ncs Ab u kontrolního souboru zdravých (6 %).

Klíčová slova:
SLE - systémový lupus erythematodes, SCL - sklerodermie, SS - Sjögrenův syndrom, anti-histonové protilátky, anti-ds DNA protilátky, antinukleozomální protilátky


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se