Terapie revmatických chorob v graviditěa v laktaci


Treatment of inflammatory rheumatic disorders in pregnancy and lactation

Course of pregnancy and lactation in patients with rheumatic disorders and pharmacologicaltreatment of these disorders might be risky. The risk is a consequence of the disease, treatment ofthe mother before conception, during pregnancy and lactation. Treatment of the father just in theperiod of time shortly before conception can also be risky. The choice of the treatment of rheumaticdisorders in pregnancy and lactation is given mainly by the character of the disease, by its usualcourse during pregnancy, by the activity, eventually by the affection of internal organs and by theoccurrence of intercurrent disease of the woman, by the age of the women, and so on. That is thereason of the different approaches to the treatment of rheumatic disorders. Low levels of glucocorticoids,sulfasalazine andantimalarials are safe.Treatment with gold, azathioprine andcyclosporineA is not eligible during pregnancy, but in some exceptional cases can be assumed. Treatment withmethotrexate, penicillamine, leflunomide and cyclophosphamide is strictly contraindicated. It isnecessary to ensure effective contraception during the treatment and to discontinue these drugsbefore conception is planned. During the cyclophosphamide treatment it is also necessary to protectthe ovarian follicles before the conception to avoid irreversible amenorrhoea. For this purposehormonal contraception or cryopreservation of ovarian follicles can be used.

Key words:
rheumatic disorders, pregnancy, lactation, pharmacological treatment


Autoři: D. Tegzová
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 4, p. 139-144.
Kategorie: Články

Souhrn

Průběh gravidity i laktace u pacientek s revmatickou nemocí a farmakoterapie těchto chorob mohoubýt rizikové. Riziko vyplývá ze samotné revmatické choroby, z terapie matky před koncepcí,v průběhu těhotenství a laktace. Rizikem může být i terapie otce v období krátce před koncepcí.Výběr léčby revmatických chorob v graviditě a v laktaci je dán předně charakterem choroby, jejímobvyklým průběhem v graviditě, aktivitou, eventuální přítomností orgánového postižení a interkurentníhoonemocnění ženy, věkem nemocné apod. Proto je přístup k terapii jednotlivých revmatickýchchorob odlišný. Nízké dávky kortikosteroidů, sulfasalazin a antimalarika jsou bezpečná. Léčbazlatem, azatioprinem a cyklosporinem A není v graviditě vhodná, ale v určitých zcela výjimečnýchsituacích ji lze připustit. Přísně kontraindikována je léčba methotrexatem, penicilaminem, leflunomidema cyklofosfamidem. Při léčbě těmito léky je nutno zajistit účinnou antikoncepci a včas lékypřed plánovanou koncepcí vysadit. Při terapii cyklofosfamidem je nutno před koncepcí preventivnězajistit ochranu vajíčka, aby nevznikla ireverzibilní amenorea, a to nejlépe pomocí hormonálníantikoncepce nebo zmrazením vajíčka.

Klíčová slova:
revmatické choroby, gravidita, laktace, farmakoterapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se