Kardiovaskulární a renální bezpečnost koxbů


Cardiovascular and renal safety of coxibs

Coxibs have been developed as an alternative of conventional non-steroidal antirheumatic drugs inorder to reduce the risk of gastrointestinal complications. The issue of cardiovascular safety of coxibadministration has been discussed in connection with the VIGOR study because patients which hadbeen using rofecoxib had increased occurrence of non-fatal heart attack in comparison to naproxen.The outcomes of other studies checking coxib administration safety are controversial. These studieswere mostly retrospective population-based and observational, in which negative influence oncardiovascular system could not been proved for sure yet. The mechanism which could be responsiblefor increased incidence of cardiovascular disorders is not clear. A variation of prostacyclin(PGI2/t) hromboxan (TXA2) proportion is suggested to be due to cyclooxygenase-2 inhibitors administration.Presumably the negative influence on cardiovascular system might differ among differentcoxib agents. Recently it has been shown that e.g. celecoxib might have cardioprotective effectfor its endothelial dysfunction improvement in patients with ischemic heart disease and hypertension.Reviews that assessed renal safety of coxib administration showed that cyclooxygenase-2inhibitors are not safer than conventional NSAIDs with regard to renal function alteration, natriumretention and development of hypertension.

Key words:
cardiovascular, renal, safety, coxibs, cyclooxygenase, COX-1, COX-2, heart attack, hypertension


Autoři: Š. Forejtová;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 4, p. 145-156.
Kategorie: Články

Souhrn

Koxiby byly vyvinuty jako alternativa podávání konvenčních nesteroidních antirevmatik za účelemsnížení rizika vzniku gastrointestinálních komplikací. V souvislosti se studií VIGOR se začaladiskutovat otázka kardiovaskulární bezpečnosti podávání koxibů, neboť pacienti, kteří dostávalive studii rofekoxib, měli vyšší výskyt nefatálního infarktu myokardu v porovnání s naproxenem.Výsledky dalších studií ověřujících bezpečnost podávání koxibů jsou kontroverzní, jedná se všakvětšinou o retrospektivní observační populační studie a negativní vliv na kardiovaskulární aparátv nich dosud nebyl bezpečně prokázán. Mechanismus, který by mohl být důvodem zvýšenéhovýskytu kardiovaskulárních příhod, je nejasný, uvažuje se o změně poměru prostacyklinu (PGI2)a tromboxanu (TXA2) v důsledku podávání inhibitorů cyklooxygenázy-2. Je také možné, že se vlivna kardiovaskulární aparát liší mezi jednotlivými představiteli koxibů. V poslední době se objevujízprávy, že by např. celekoxib mohl mít dokonce kardioprotektivní efekt, neboť zlepšuje endoteliálnídysfunkci u pacientů s ischemickou nemocí srdeční a s hypertenzí. Z uvedeného přehledu studiíověřujících renální bezpečnost podávání koxibů vyplývá, že inhibitory cyklooxygenázy-2 nepřinášejívětší renální bezpečnost v porovnání s konvenčními NSA, a to s ohledem na ovlivnění ledvinnýchfunkcí, retenci sodíku i vývoj hypertenze.

Klíčová slova:
kardiovaskulární, renální, bezpečnost, koxiby, cyklooxygenáza, COX-1, COX-2, infarktmyokardu, hypertenze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×