Bolest a funkční omezení páteřea kořenových kloubů u difuzní idiopatickéskeletální hyperostózy (DISH)


Pain and Functional Limitation of the Spine and Root Joints in Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH)

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is not a well known cause of pain and functionallimitation of the spine and root joints in middle and old age. The symptomatology is similar toankylosing spondylitis and both diseases are in clinical practice often confused. The main aim ofthe study was to evaluate the subjective symptoms and functional findings in patients with thediagnosis of DISH. A group of 65 patients with DISH confirmed by X-ray was examined as tocharacter, localisation, intensity and a frequency of pain and joint movement limitation. The mostcommon symptom was back pain found in 64 (98.46 %) patients and low back pain in 59 (90.77 %)patients, the average age at the beginning of back pain was 40 years. Limitation of movement of thecervical spine (rotation, inclination) was found in 12.5 %, pain during functional examination of thecervical spine in 42.2 %, limited movement of the lumbar spine in 35 %. The most frequent joint painwas found in the knee and the hip joint. The limitation of joint movement was most frequently foundduring inner rotation of the shoulder. 45 (69.23 %) patients described pain as a rare symptom in thepast, 25 (41.5 %) patients as a frequent symptom and 27 (41.5 %) patients described permanent painat present.

Key words:
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, pain, ankylosing spondylitis


Autoři: M. Veselá;  A. Pavelková;  J. Gatterová;  S. Havelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 4, p. 161-165.
Kategorie: Články

Souhrn

Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza (DISH) je opomíjenou příčinou bolestí a funkčníchomezení páteře a kořenových kloubů vyskytující se u osob středního a vyššího věku. Symptomatologie tohoto onemocnění může vést k záměně s ankylozující spondylitidou. Cílem studie bylo zhodnotit subjektivní obtíže a funkční nález u nemocných s jistou diagnózou DISH. Ve vyšetřenémsouboru 65 pacientů s rtg stanovenou diagnózou DISH, bylo provedeno vyšetření charakteru bolesti,její lokalizace, trvání, intenzity a frekvence bolesti a vyšetření kloubního rozsahu. Z 65 pacientůs onemocněním DISH dominovaly bolesti zad u 64 (98,46 %), z toho v oblasti bederní páteře u 59(90,77 %) pacientů, s průměrným trváním bolesti od 40 let věku. Omezení rozvíjení krční páteře(rotace, inklinace) bylo nalezeno v 12,5 %, bolestivost krční páteře při funkčním vyšetření ve 42,2 %a omezení rozvíjení bederní páteře u 35 %. Kloubní bolestivost byla nejčastější v oblasti kolennícha kyčelních kloubů, kloubní rozsah byl nejvíce omezen u vnitřní rotace ramenních kloubů. Bolestuvádělo v minulosti jako příznak ojedinělý 45 (69,23 %) pacientů, v současné době jako častý 25(41,5 %) pacientů a dokonce jako trvalý již 27 (41,5 %) pacientů.

Klíčová slova:
difuzní idiopatická skeletální hyperostóza, bolest, ankylozující spondylitida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se