Analýza příčin přerušení terapie DMARDsu pacientů s revmatoidní artritidou


Analysis of Reasons for Discontinuation of DMARDs in Patients with Rheumatoid Arthritis

The authors performed an epidemiological study which evaluated treatment of rheumatoid arthritisby different disease modifying drugs (DMARDs) from the aspect of effectiveness and toxicity. It wasa retrospective multicentre trial where the documentation of 15 rheumatological out- an in-patientdepartments in the Czech and Slovak Republic was used. Based on this documentation the physiciancompleted a questionnaire which was processed by computer. A total of 1162 cases of discontinuedDMARDs therapy in 760 patients with RA was recorded. Discontinuation of therapy on account ofside effects was recorded most frequently in gold therapy and in treatment with methotrexate (inboth some 60% of documented cases discontinued treatment). The least frequent discontinuationfor side effects was found with antimalarial drugs (less than 25 %). On the other hand, due to theinsufficient effectiveness, the antimalarials were discontinued most frequently (66 %), whereascyclophosphamide discontinuation was observed in the least number of cases (less than 20 %). Themean period of DMARDs therapy was almost 30 months. It is surprising that cyclophosphamide wasadministered for the longest period (mean 39 months). Cyclosporin was administered for the shortestperiod (mean 9 months). The period of treatment correlated significantly with the patient’s age atthe time when treatment was started, with the positivity of the rheumatoid factor, extraarticularsymptoms and the patient’s education. Conversely no relationship was found between the period ofDMARDs administration and other factors such as sex, sedimentation rate, concurrent corticoidadministration.

Key words:
rheumatoid arthritis, treatment, disease modifying drugs, DMARDs, side effects,inadequate effectiveness


Autoři: Š. Forejtová;  A. Pavelková;  J. Zvárová 1;  J. Rovenský 2;  A. Tuchyňová 2
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha 1 Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii UK a AV ČR, Praha 2 Výskumný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 1, p. 0.

Souhrn

Autoři provedli epidemiologickou studii, jejíž výsledky hodnotily terapii revmatoidní artritidyjednotlivými chorobu modifikujícími léky (DMARDs) z hlediska účinnosti a toxicity. Jednalo seo retrospektivní, multicentrickou studii, kdy byla využita dokumentace z 15 ambulantních i lůžko-vých revmatologických zařízení na území České a Slovenské republiky. Na základě této dokumen-tace byl lékařem vyplněn dotazník pro počítačové zpracování. Celkem bylo zachyceno 1162 případůpřerušení terapie DMARDs u 760 pacientů s RA. Přerušení terapie z důvodů nežádoucích účinkůbylo nejčastěji zachyceno u terapie zlatem a u terapie metotrexátem (u obou kolem 60 % dokumen-tovaných případů přerušení terapie). Nejméně často byla pro nežádoucí účinky vysazována antima-larika (necelých 25 %). Z důvodů nedostatečné účinnosti byla naopak nejčastěji vysazována antima-larika (66 %), nejméně často byl pro neúčinnost vysazován cyklofosfamid (necelých 20 %). Průměrnádélka léčby DMARDs dosáhla téměř 30 měsíců. Překvapivě nejdéle byl podáván cyklofosfamid(průměrná délka podávání dosáhla 39 měsíců), nejkratší dobu byl podáván cyklosporin (průměrně9 měsíců). Délka léčby signifikantně korelovala s věkem nemocného v době zahájení léčby, poziti-vitou revmatoidního faktoru, extraartikulárními příznaky a vzděláním nemocného. Naopak nebylozjištěno ovlivnění délky podávání DMARDs dalšími sledovanými faktory (pohlaví, sedimentace,současné podávání kortikoidů).

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, terapie, chorobu modifikující léky, DMARDs, nežádoucíúčinky, nedostatečná účinnost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se