Sebepoškozování jako součást širšídiferenciální diagnózy v revmatologii


Self-inflicted Damage as Part of the WiderDifferential Diagnosis in Rheumatology

The paper deals with the problem of pretended somatic or mental disorders and possible mecha-nisms of development of this nosological unit. The authors emphasize obscure points in theetiopathogenesis and deal with the role of counter-transfer of the therapist and the necessity ofa positive approach to these patiens. Case-reports from the Institute of Rheumatology in Pragueprovide evidence of diagnostic and therapeutic difficulties, which may be associated with pretendeddisorders for doctors of different specialities.

Key words:
pretended disorders, factitive disorders, Münchhausen’s syndrome


Autoři: R. Brousil 1;  K. Jarošová 2;  S. Macháček 2;  L. Šedová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika VFN, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 2 Revmatologický ústav Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 1, p. 43-49.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek pojednává o předstírání somatických nebo psychických poruch a o možných mechanismechvzniku této nozologické jednotky. Zdůrazňuje nejasnosti v etiopatogenezi a zabývá se rolí protipře-nosu terapeuta a nutností pozitivního přístupu k takovýmto pacientům. Kazuistiky z Revmatologic-kého ústavu Praha dokumentují diagnostickou a terapeutickou svízel, kterou předstíraná poruchamůže představovat pro lékaře různých odborností.

Klíčová slova:
předstíraná porucha, faktitivní porucha, Münchhausenův syndrom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se