Sebepoškozování jako součást širšídiferenciální diagnózy v revmatologii


Self-inflicted Damage as Part of the WiderDifferential Diagnosis in Rheumatology

The paper deals with the problem of pretended somatic or mental disorders and possible mecha-nisms of development of this nosological unit. The authors emphasize obscure points in theetiopathogenesis and deal with the role of counter-transfer of the therapist and the necessity ofa positive approach to these patiens. Case-reports from the Institute of Rheumatology in Pragueprovide evidence of diagnostic and therapeutic difficulties, which may be associated with pretendeddisorders for doctors of different specialities.

Key words:
pretended disorders, factitive disorders, Münchhausen’s syndrome


Autoři: R. Brousil 1;  K. Jarošová 2;  S. Macháček 2;  L. Šedová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika VFN, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. 2 Revmatologický ústav Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 1, p. 43-49.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek pojednává o předstírání somatických nebo psychických poruch a o možných mechanismechvzniku této nozologické jednotky. Zdůrazňuje nejasnosti v etiopatogenezi a zabývá se rolí protipře-nosu terapeuta a nutností pozitivního přístupu k takovýmto pacientům. Kazuistiky z Revmatologic-kého ústavu Praha dokumentují diagnostickou a terapeutickou svízel, kterou předstíraná poruchamůže představovat pro lékaře různých odborností.

Klíčová slova:
předstíraná porucha, faktitivní porucha, Münchhausenův syndrom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se