Postižení plic u progresivní systémovésklerózy


Affection of theLungs in Progressive Systemic Sclerosis

The objective of the work was to assess the frequency of pulmonary affections in patients withprogressive systemic sclerosis (PSS), and to correlate the HRCT (high resolution computed tomog-raphy) with bronchoalveolar lavage findings. The group was formed by 25 patients with PSS, thecontrol group by 11 healthy volunteers. According to HRCT a pulmonary affection was revealed in18 patients (72%), in newly diagnosed cases in 8 of 13 (61.5%), in previously diagnosed cases in 10 of12 (83.3%). Impaired ventilation was detected in 11 patients (44%), impaired diffusion capacity ofthe lungs was found in 14 patients (56%). In the bronchoalveolar lavage in patients with pulmonaryaffections a reduced number of alveolar macrophages a raised number of lymphocytes and neutrop-hil leucocytes was found. In patients without pulmonary affection the findings in the bronchoalve-olar lavage did not differ from the control group. In patients with PSS an increased ratio ofCD4+/CD8+ lymphocytes was found in the peripheral blood stream but in the bronchoalveolar lavageit did not differ from the control group. Pulmonary affection in PSS is found in the majority ofpatients, its frequency rises with the duration of the disease. A slightly elevated number of lympho-cytes and neutrophil leucocytes in the bronchoalveolar lavage correlates with the finding on HRCT.

Key words:
progressive systemic sclerosis, scleroderma, high resolution computed tomography,bronchoalveolar lavage, pulmonary fibrosis


Autoři: P. Zatloukal;  R. Bečvář 1;  J. Štork 2;  J. Polák 3;  H. Tomášová 4;  P. Fiala
Působiště autorů: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. LF UK, Praha, FN Bulovkaa Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 1 Revmatologický ústav, Praha 2 II. kožní klinika, VFN, Praha 3 Železniční nemocnice, Praha 4 Ústav lékařské chemie a biochemi
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 1, p. 16-21.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zjistit frekvenci plicního postižení u nemocných s progresivní systémovou skleró-zou (PSS), posoudit korelaci HRCT (high resolution computed tomography) nálezu s bronchoalve-olární laváží. Soubor tvořilo 25 nemocných s PSS, kontrolní skupinu 11 zdravých dobrovolníků.Celkem bylo podle HRCT plicní postižení zjištěno u 18 nemocných (72 %), u nově diagnostikovanýchonemocnění u 8 z 13 nemocných (61,5 %), u dříve diagnostikovaných onemocnění u 10 z 12 nemoc-ných (83,3 %). Porucha ventilace byla zjištěna u 11 nemocných (44 %), porucha difuzní kapacity plicbyla zjištěna u 14 nemocných (56 %). V bronchoalveolární laváži byl u nemocných s plicním postiže-ním zjištěn snížený počet alveolárních makrofágů, zvýšený počet lymfocytů a neutrofilních leuko-cytů. U nemocných bez plicního postižení se nález v bronchoalveolární laváži neodlišoval od kon-trolní skupiny. U nemocných s PSS byl zjištěn zvýšený poměr CD4+/CD8+ lymfocytů v periferní krvi,ale v bronchoalveolární laváži se nelišil od kontrolní skupiny. Plicní postižení u PSS se vyskytujeu většiny nemocných, frekvence plicního postižení stoupá s délkou trvání nemoci. Mírně zvýšenýpočet lymfocytů a neutrofilních leukocytů v bronchoalveolární laváži koreluje s nálezem na HRCT.

Klíčová slova:
progresivní systémová skleróza, sklerodermie, high resolution computed tomog-raphy, bronchoalveolární laváž, plicní fibróza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se