Česká gynekologie - Číslo 6/2008

323
Problematika interpretace výsledků molekulárně genetických vyšetření se zaměřením na mutace v CFTR genu u mužů s poruchami reprodukce a u dárců/dárkyň gamet

I. Hrdlička

328
Involuce fetálního thymu v ultrazvukovém obraze

M. Kacerovský, E. Dosedla

331
Vrozené vady v České republice v roce 2006

A. Šípek, V. Gregor, A. Šípek jr., J. Horáček, P. Langhammer, L. Petržílková, J. Wiesnerová

340
Prenatální diagnostika vrozených vad diagnostikovaných ultrazvukem Česká republika 1994–2007

V. Gregor, A. Šípek, P. Calda, A. Šípek jr., J. Horáček, P. Langhammer, L. Petržílková, J. Wiesnerová

351
Molekulární biologie preinvazivních a invazivních nádorů prsu

M. Zikán, D. Pavlišta, Z. Velenská, D. Cibula

356
Oxidační stres v diagnostice a léčbě idiopatické mužské neplodnosti

I. Oborná, H. Fingerová, J. Novotný, M. Svobodová, J. Březinová, J. Vostálová, J. Hansmanová, J. Horáková, M. Lamačová

360
Klinický význam mikrometastáz karcinomu prsu v sentinelové uzlině

P. Strnad, L. Rob, P. Škapa, H. Stankušová, K. Michalová, J. Chod

365
Opodstatnenosť hysteroskopie v klinickej praxi Analýza 605 výkonov jedného centra

J. Višňovský, P. Zubor, S. Galo, D. Klobusiaková, R. Fiolka, K. Kajo

370
Efektivita a bezpečnost solifenacinu v běžné praxi – klinické hodnocení fáze IV

J. Krhut, O. Havránek, D. Míka, M. Fabišovský, P. Vališ

375
Závažné postpartální hemoragie a doporučený postup k léčbě

J. Feyereisl

377
Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení – doporučený postup

Pracovní Skupina V Abecedním Pořadí Bez Titulů:, Binder, Cvachovec, Černý, Dulíček, Feyereisl, Kvasnička, Měchurová, Penka, Roztočil, Salaj, Seidlová, Ševčík, Valenta

380
Volby výboru Endoskopické sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (červen 2008)

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se