PROF. MUDR. ZDENĚK ZADÁK, CSC. (1937)


Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2010; 8(1-2): 48

jp_33508_f_1
jp_33508_f_1

Absolvoval LF UK v Hradci Králové v roce 1961. V letech 1961– 1966 pracoval jako vojensky lékař v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci, v období 1967– 1970 ve Výzkumně izotopové laboratoři Vojenské lékařské akademie (VLA) v Hradci Králové. Při svém lékařském zaměstnání vystudoval v roce 1970 PřF UJEP v Brně. V roce 1970 přešel jako odborný asistent na II. interní kliniku Fakultní nemocnice a na katedru válečného interního lékařství VLA. Na téže klinice roku 1983 převzal řízení metabolické jednotky intenzivní peče. V roce 1991 se stal přednostou nově vzniklé Kliniky gerontologické a metabolické FN v Hradci Králové. V současnosti je vedoucím Centra pro výzkum a vývoj LF UK a FN v Hradci Králové. V roce 1976 získal titul kandidáta věd, v roce 1980 obhájil docentskou habilitační práci, v roce 1994 byl jmenován profesorem pro obor nemocí vnitřních. Již v roce 1970 založil při II. interní klinice Fakultní nemocnice lipidovou poradnu, v roce 1976 stál při založení metabolické jednotky zaměřené na umělou výživu. V roce 1988 organizoval založení České společnosti pro parenterální a enterální výživu (CSPEN) a opakovaně byl zvolen jejím předsedou. Navíc v roce 1989 byl zvolen do výboru Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu. V letech 1986– 2002 byl předsedou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (dříve CSPEN). Organizoval 18 celostátních sjezdů (z toho 16 s mezinárodní účasti). V roce 2007 byl prezidentem evropského kongresu ESPEN v Praze. Je členem výboru České patofyziologické společnosti, České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu. Dále pracuje jako člen redakční řady domácích i zahraničních odborných periodik. Významnou součástí je jeho práce člena řady oborových komisí včetně grantové komise pro metabolizmus a výživu IGA, člena pracovní skupiny Vědecké rady MZ ČR, člena Akreditační komise pro vnitřní lékařství a intenzivní medicínu. Prof. Zadák je členem a čestným členem řady mezinárodních společností, absolvoval četné mezinárodní pobyty, kde je nutno zdůraznit jeho opakované působení v Royal University Hospital v Liverpoolu. Autorská a spoluautorská činnost představuje kromě četných přednášek více než dvě stě publikací v domácí a zahraniční literatuře.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 1-2

2010 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se