Zpráva z kongresu EUGMS a z jednání evropského výboru EUGMS


Autoři: E. Topinková
Působiště autorů: Geriatrická klinika I. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2009; 7(3-4): 167-168

Ve dnech 17.–18. září 2009 hostila skotská Royal College of Physicians and Surgerons v Glasgow 5. kongres Evropské společnosti geriatrické medicíny (European Union Geriatric Medicine Society – EUGMS) s tématem „Paliativní medicína a otázky konce života starších osob“, kterého se zúčastnili delegáti z 23 zemí. Kongres zahájil současný prezident EUGMS, prof. P. Knight společně s prof. B. Williamsem, prezidentem Královské koleje lékařů a chirurgů a prvním prezidentem EUGMS. Úvodní sekce kongresu byla věnována paliativní medicíně v geriatrii v evropském kontextu. Byly představeny výsledky pracovní skupiny paliativní medicíny EUGMS shrnující současné postavení paliativní medicíny, dostupnost specializované paliativní péče a rozdíly v optimální a skutečně poskytované péči. ČGGS ve spolupráci se Společností paliativní medicíny poskytla data o současné situaci v ČR. Jak informovala prof. Noortgate, do celoevropského šetření se zapojilo 17 zemí. Zatímco specializovaná paliativní péče je dostupná v domácí péči v 75% (jako konzultující tým), a hospicích v 56% zemí, je situace v nemocnicích méně příznivá (jen ve 30%) a vůbec nejhorší je situace v dlouhodobé péči typu LDN (pouze ve 12%). Proto je třeba rozvíjet paliativní péči zejména v LDN a na geriatrických odděleních. Oblasti vzdělávání a výzkumu v paliativní medicíně se věnoval dr. Curiale. Na pregraduální úrovni se s paliativní medicínou seznamují studenti velmi zřídka, samostatnou specializací je jen ve 3 ze 17 zemí. Česká republika vyšla z tohoto srovnání velmi dobře, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve spektru paliativních služeb, rezervy jsou ale v její univerzální dostupnosti. Přestože ročně je publikováno asi 80 článků zaměřených cíleně na paliativní péči v geriatrii, klinickému výzkumu v této oblasti je věnováno jen méně než 5% publikací. Je proto třeba podporovat tuto oblast i výzkumně. Na kongresu byla pozornost věnována již tradičně otázkám bolesti a její léčbě, léčbě a kontrole nejčastějších symptomů, ale i otázkám eutanázie, rituálů spojených se smrtí a umíráním a WHO doporučením. Dr. Pautex, předsedkyně pracovní skupiny paliativní medicíny EUGMS ze Ženevy, se zaměřila na otázky rozpoznání bolesti a vhodnosti jednotlivých posuzovacích škál. Výskyt bolesti u starších nemocných v komunitě je popisován u 20–50%, v ošetřovatelských ústavech u 40–80% klientů. Nedostatečně léčená je nejen chronická, ale i akutní bolest. V souboru nemocných po fraktuře horní části stehenní kosti bylo riziko deliria zvýšeno 9krát u pacientů udávajících silné bolesti a totéž platilo i pro nemocné s velmi nízkými dávkami analgetik (méně než 10mg morfinu/den). Problémem je rozpoznání bolesti u dementních pacientů, kteří často nedokáží bolest popsat, a to zejména u pokročilejších forem onemocnění. U těchto pacientů může být jediným projevem bolesti porucha chování. Také schopnost použít sebehodnotící šklály se významně snižuje. Vizuální analogové škály, škálu obličejů a verbální vyjádření intenzity bolesti bylo odpovídající u 90% pacientů s lehkou demencí, ale již jen u 65–70% pacientů se středně těžkou demencí a jen u 30% s těžkou demencí. Dr. Pautex hovořila dále o vlastních zkušenostech se škálou DOLOPLUS 2(www.Doloplus.com) a zkrácenou verzí DOLO-SHORT, která má postačující validitu i senzitivitu. Problematice bolesti a opioidní léčbě se věnoval ve své přednášce prof. Gambassi z Říma. Na výsledcích evropského projektu ADHOC, kterého se zúčastnila i ČR, prezentoval vysoký výskyt bolesti až u 60% klientů domácí péče, ČR obsadila „prvenství“ s 80% klientů udávajících bolest různé intenzity. Prezentoval dále závěry panelu Americké geriatrické společnosti „Farmakologický management perzistující bolesti u starších osob“ publikované v srpnu letošního roku v časopise JAGS. Pro účinnou léčbu je často třeba kombinace farmakologické léčby s různým mechanizmem účinku. Základním pilířem léčby je paracetamol a nesteroidní antirevmatika (s přihlédnutím k jejich potenciálním rizikům). Prof. Gambassi upozornil na známé riziko pro výskyt GIT krvácení při užívání NSA, kterým je polymorfizmus na cytochromu P 450 2C9 a na novější poznatky o kardiovaskulárních rizicích jednotlivých NSA ve vztahu k selektivitě COX2. Léčba opioidy není u starých pacientů dostatečná: jednak je zahajována pozdě a často nejsou podávány adekvátní dávky. I když u starých pacientů postačují obecně nižší dávky ve srovnání s mladými nemocnými, účinnost léčby je ve stáří srovnatelná. I u křehké populace ošetřovatelských ústavů je tolerabilita velmi dobrá, u chronické bolesti jsou vhodnější opioidy s delším poločasem/řízeným uvolňováním, které zlepšily funkční stav a sociální zapojení v porovnání s neopioidní léčbou a opioidy s krátkým poločasem.

V průběhu kongresu zasedal také evropský výbor EUGMS. Zástupcem za ČGGS je prof. Topinková. Byly ratifikovány výsledky voleb: prof. J. P. Michel byl potvrzen ve funkci president-elect na dvouleté volební období (současného předsedu prof. P. Knighta nahradí od roku 2010–2011 prof. D. O’Neil z Irska), prof. S. Maggi ve funkci Academic Director a do exekutivy byl zvolen prof. A. Franco. Od příštího roku bude EUGMS vydávat vlastní časopis s názvem European Geriatric Medicine, neboť současný Journal of Nutrition Health and Aging byl společným časopisem IAGG, EUGMS a IANA a je zaměřen nejen na geriatrii, ale především na otázky výživy a gerontologie. Výbor diskutoval strategický plán na nejbližší období, prioritami jsou nová doporučení EUGMS pro vakcinaci ve vyšším věku, otázky farmakoterapie a vědeckých důkazů pro účinnost a bezpečnost léčby ve stáří. Je žádoucí harmonizace s národními programy a podpora členských společností. Jako nové oblasti byly navrhovány akutní geriatrie, prevence a klinická péče v ošetřovatelských ústavech. Akademický výbor informoval o činnosti pracovních skupin (vakcinace, sarkopenie, paliativní medicína, geriatrická farmakologie), přípravě vzdělávacího programu pro praktické lékaře iniciovaného řeckým zástupcem především pro země, kde geriatrie není samostatným oborem (Řecko, Portugalsko, Polsko atd.) a přípravě vzdělávacího kurzu výživa pro geriatry. Příští 6. kongres EUGMS se bude konat 29. 9.–1. 10. 2010 v irském Dublinu, další kongres pak v roce 2011 ve španělské Malaze. 

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Geriatrická klinika I. LF UK a VFN v Praze

eva.topinkova@vfn.cz


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 3-4

2009 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se