Kalendář akcí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 272
Kategorie: Kalendář akcí

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze se konají od 17.00 hod v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FN Motol

24. září 2018

Chirurgie za hranicemi oboru

 • Kocián P.: Kolorektální karcinom v těhotenství
 • Jech Z.: Sarkomy pánve
 • Richtr P.: Rekonstrukce dutiny ústní perforátorovými laloky
 • Machovcová A.: Verneuilova choroba – jen operace?
 • Hoch J.: Hemikorporektomie

Večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1. října 2018

Péče o specifické skupiny pacientek

 • Dubová O.: Péče o zdravé ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku gynekologických nádorů
 • Mojhová M.: Péče o HIV-pozitivní těhotnou ženu
 • Glosová T.: Transsexualismus female-to-male
 • Neumannová H.: Péče o dětskou gynekologickou pacientku
 • Zikán M.: Radikální onkogynekologické operace v obrazech

Hořejšího večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

8. října 2018

 • Kocna P.: Testy exokrinní funkce pankreatu – aktuální přehled
 • Vaníčková Z.: Protein ztrátová enteropatie – přínos stanovení clearance alfa-1-antitrypsinu
 • Hodaňová L., Zemanová Z., Svobodová K., Březinová J., Michalová K.: Význam molekulárně cytogenetických aberací u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií
 • Závora J.: Rychlá diagnostika sepse – projekt SMARTDIAGNOS
 • Vecka M., Leníček M., Žížalová K.: Význam stanovení spekter žlučových kyselin
 • Kvasnička T.: Indikace a monitorace antikoagulační terapie u tromboembolických onemocnění

Weberův večer Kliniky kardiologie IKEM

15. října 2018

Kdy potřeba léčby přesahuje běžné možnosti...

 • Kautzner J.: Úvod
 • Kettner J.: Kardiogenní šok
 • Želizko M.: Aortální stenóza a TAVI: problematické situace a možnosti řešení
 • Sedláček K.: Infekční komplikace implantabilních systémů
 • Kautzner J.: Recidivující fibrilace síní

Hradcův večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

22. října 2018

100 let od narození prof. Eduarda Hradce

 • Hanuš T.: Profesor Eduard Hradec a moderní urologie
 • Babjuk M., Soukup V.: Léčba invazivního karcinomu močového měchýře
 • Sobotka R., Dítě Z.: Přínos urodynamického vyšetření pro diagnostiku dysfunkcí dolních močových cest u dospělých a dětí
 • Sedláček J., Kočvara R.: Dětská urologie – léčba vrozených vývojových vad
 • Hradec T., Vobořil V., Pichlíková Y.: Současné postavení extrakorporální litotrypse v léčbě urolitiázy

Šiklův večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

29. října 2018

Úloha patologa v predikování léčebné odpovědi na imunoterapii

 • Dundr P.: Imunitní aspekty nádorových onemocnění
 • Bártů M., Němejcová K.: Význam hodnocení tumor infiltrujících lymfocytů
 • Němejcová K.: Testování PD-L1 – současný stav
 • Hadravský L., Hájková N., Tichá I.: Význam testování mikrosatelitové instability
 • Galko J., Hojný J., Tichá I.: Mutační load – nový prediktor imunoterapie?

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×