Kalendář akcí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 272
Kategorie: Kalendář akcí

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze se konají od 17.00 hod v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FN Motol

24. září 2018

Chirurgie za hranicemi oboru

 • Kocián P.: Kolorektální karcinom v těhotenství
 • Jech Z.: Sarkomy pánve
 • Richtr P.: Rekonstrukce dutiny ústní perforátorovými laloky
 • Machovcová A.: Verneuilova choroba – jen operace?
 • Hoch J.: Hemikorporektomie

Večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1. října 2018

Péče o specifické skupiny pacientek

 • Dubová O.: Péče o zdravé ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku gynekologických nádorů
 • Mojhová M.: Péče o HIV-pozitivní těhotnou ženu
 • Glosová T.: Transsexualismus female-to-male
 • Neumannová H.: Péče o dětskou gynekologickou pacientku
 • Zikán M.: Radikální onkogynekologické operace v obrazech

Hořejšího večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

8. října 2018

 • Kocna P.: Testy exokrinní funkce pankreatu – aktuální přehled
 • Vaníčková Z.: Protein ztrátová enteropatie – přínos stanovení clearance alfa-1-antitrypsinu
 • Hodaňová L., Zemanová Z., Svobodová K., Březinová J., Michalová K.: Význam molekulárně cytogenetických aberací u pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií
 • Závora J.: Rychlá diagnostika sepse – projekt SMARTDIAGNOS
 • Vecka M., Leníček M., Žížalová K.: Význam stanovení spekter žlučových kyselin
 • Kvasnička T.: Indikace a monitorace antikoagulační terapie u tromboembolických onemocnění

Weberův večer Kliniky kardiologie IKEM

15. října 2018

Kdy potřeba léčby přesahuje běžné možnosti...

 • Kautzner J.: Úvod
 • Kettner J.: Kardiogenní šok
 • Želizko M.: Aortální stenóza a TAVI: problematické situace a možnosti řešení
 • Sedláček K.: Infekční komplikace implantabilních systémů
 • Kautzner J.: Recidivující fibrilace síní

Hradcův večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

22. října 2018

100 let od narození prof. Eduarda Hradce

 • Hanuš T.: Profesor Eduard Hradec a moderní urologie
 • Babjuk M., Soukup V.: Léčba invazivního karcinomu močového měchýře
 • Sobotka R., Dítě Z.: Přínos urodynamického vyšetření pro diagnostiku dysfunkcí dolních močových cest u dospělých a dětí
 • Sedláček J., Kočvara R.: Dětská urologie – léčba vrozených vývojových vad
 • Hradec T., Vobořil V., Pichlíková Y.: Současné postavení extrakorporální litotrypse v léčbě urolitiázy

Šiklův večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

29. října 2018

Úloha patologa v predikování léčebné odpovědi na imunoterapii

 • Dundr P.: Imunitní aspekty nádorových onemocnění
 • Bártů M., Němejcová K.: Význam hodnocení tumor infiltrujících lymfocytů
 • Němejcová K.: Testování PD-L1 – současný stav
 • Hadravský L., Hájková N., Tichá I.: Význam testování mikrosatelitové instability
 • Galko J., Hojný J., Tichá I.: Mutační load – nový prediktor imunoterapie?

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se