Ocenění ČLS JEP pro členy Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP u příležitosti konání KMINE 2017


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 343
Kategorie: Aktuality

Ve dnech 25.–27. října 2017 se uskutečnil 6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 v Praze v Konferenčním centru City. Tento kongres je mezioborový a odbornými garanty akce jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) a Společnost infekčního lékařství (SIL), jejichž společným zájmem je kvalitní diagnostika, terapie a prevence infekčních onemocnění.

KMINE 2017 organizovala SEM v úzké spolupráci se SIL a SLM. Základní témata KMINE 2017 byla:

  • přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly,
  • nové a znovu se objevující infekční onemocnění,
  • infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence,
  • antiinfektiva a rezistence,
  • infekční onemocnění preventabilní očkováním,
  • HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy,
  • molekulární metody v diagnostice a epidemiologii infekčních onemocnění,
  • aktuality v oborech.

Slavnostního zahájení KMINE 2017 se osobně krátkým projevem účastnili předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina a radní hlavního města Prahy Ing. Radek Lacko. Prof. Svačina při této příležitosti předal ocenění ČLS JEP dvěma členům Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP:

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP byla udělena RNDr. Petru Petrášovi, CSc., který je dlouholetým aktivním členem ČLS JEP. Doktor Petráš za své působení získal celosvětové uznání jako odborník v problematice stafylokoků a zasloužil se o rozvoj oboru mikrobiologie a jeho prezentaci. Díky jeho mezinárodnímu věhlasu byl po něm v roce 2013 pojmenován nový druh stafylokoka Staphylococcus petrasi. Dr. Petráš je vedoucím redaktorem časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie a členem redakční rady časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Ocenění rovněž zaslouží dlouholetá práce dr. Petráše při postgraduálním vzdělávání mikrobiologů v České i Slovenské republice a rovněž jeho dlouholetá práce ve výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

Prof. Štěpán Svačina předává Zlatou pamětní medaili ČLS JEP RNDr. Petru Petrášovi, CSc. Za předsednickým stolkem MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Foto: Petra Smejkalová
Prof. Štěpán Svačina předává Zlatou pamětní medaili ČLS JEP RNDr. Petru Petrášovi, CSc. Za předsednickým stolkem MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Foto: Petra Smejkalová

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP byla udělena prof. MUDr. Miroslavu Votavovi, CSc., který je dlouholetým aktivním členem ČLS JEP. V letech 1993–2010 byl přednostou Mikrobiologického ústavu MU v Brně. Profesor Votava je autorem řady vědeckých publikací a předním odborníkem v problematice bakteriálních biofilmů. Na LF MU v Brně založil tradici Tomášových dnů – konference mladých mikrobiologů – a řadu let byl jejich garantem. Je členem redakční rady časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a pracoval i v dalších redakčních radách. Ocenění zaslouží rovněž jeho dlouholetá práce ve výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

V závěru slavnostního zahájení byla předána ocenění SEM a SIL za významnou publikaci v roce 2016:

Cena prof. Karla Rašky je každoročně udělována za významnou odbornou práci v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu. Za rok 2016 ji získala publikace Havlíčková M, Limberková R, Smíšková D, Herrmannová K, Jiřincová H, Nováková L, Lexová P, Kynčl J, Arientová S, Marešová V: Mumps in the Czech Republic in 2013: clinical characteristics, mumps virus genotyping, and epidemiological links. Cent Eur J Public Health 2016; 24: 22–28.

Kredbovu cenu 2017 za nejlepší časopiseckou publikaci v oboru klinické infektologie s významem pro praxi udělil výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP práci Polívková S, Krůtová M, Petrlová K, Beneš J, Nyč O: Clostridium difficile ribotype 176 – a predictor for high mortality and risk of nosocomial spread? Anaerobe 2016; 40: 35–40.

Pavla Křížová

předsedkyně SEM ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se