Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze (únor – březen 2017)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 454
Kategorie: Aktuality

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze se konají vždy od 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Charvátův večer 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

6. února 2017

Novinky v léčbě metabolických onemocnění

 • Svačina Š. Úvod
 • Prázný M. Nové směry v terapii diabetu
 • Widimský J. Aktuality v léčbě arteriální hypertenze
 • Raška I. Léčba osteoporózy: kde jsme a kam směřujeme?
 • Svačina Š. Novinky v léčbě obezity

Maydlova přednáška

13. února 2017

 • Dungl P. Profesor Heinrich Hilgenreiner – velká postava pražské dětské chirurgie a ortopedie

Jonášův večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

20. února 2017

 • Rychlík I. Historie I. interní kliniky FNKV
 • Švec-Billá D. Výběr pacienta pro domácí hemodialýzu – pro koho je tato metoda vhodná?
 • Havrda M. Postižení ledvin u monoklonálních gamapatií
 • Krátká K. Postižení ledvin u trombotické mikroangiopathie
 • Rychlík I. Nové možnosti screeningu diabetické nefropatie
 • Petr V. Postižení ledvin u Fabryho choroby a screening v ČR

Syllabův večer II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

27. února 2017

 • Kršek M. Úvod
 • Hajer J. Nové možnosti miniinvazivní endoskopické chirurgie v léčbě nádorů žaludku
 • Zádorová Z. Ampulomy, diagnostika a možnosti endoskopické terapie
 • Matouš J. Specifika IBD ve stáří
 • Straková R. Perfuze pankreatu u pacientů s diabetes mellitus
 • Cibulková I. Střevní mikrobiom a jeho změny u vybraných interních chorob

Seklův večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM

6. března 2017

 • Macek M. Úvod
 • Němčíková M, Mušová Z. a kol. DNA diagnostika syndromu Noonanové a neurofibromatózy typu 1 metodou sekvenování nové generace
 • Paděrová J, Geryk J a kol. Využití sekvenování nové generace v diagnostice vzácných onemocnění
 • Norambuena P, Krebsová a kol. Pokrok v genetických metodách – prevence náhlé srdeční smrti
 • Chrudimská J, Libik M. a kol. Využití sekvenace nové generace k vyšetření hereditárního karcinomu prsů a ovarií

Pelnářův večer 2. interní kliniky 1. LF UK a VFN

13. března 2017

Aortální onemocnění

 • Linhart A. Úvod
 • Chochola M. Současné možnosti endovaskulární léčby akutních aortálních syndromů
 • Lubanda J. Současné možnosti endovaskulární léčby chronických aortálních onemocnění
 • Procházka P. Infekční aortitidy
 • Pavliňák V. Neinfekční aortitidy
 • Karetová D. Moderní konzervativní terapie aortálních onemocnění

Kafkův večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

20. března 2017

10 let od úmrtí prof. MUDr. Václava Tošovského, DrSc.

 • Rygl M. Úvod
 • Trčka J. Morgagniho brániční kýly  
 • Frýbová B. Gastroschíza
 • Náhlovský J. Pozdní manifestace brániční kýly
 • Petrů O. Pancreas divisum   
 • Reich Š. Pectus excavatum a těžká skolióza páteře

Přednáškový večer Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

27. března 2017

Karcinom prsu a současné trendy rekonstrukcí prsů po mastektomiích

 • Měšťák J. Úvod
 • Matějovská J. Volba operační techniky mastektomie pro plánovanou rekonstrukci prsu
 • Měšťák J, Matějovská J. a kol. Možnosti rekonstrukce prsů po mastektomii
 • Měšťák O, Skála M. Mikrochirurgická rekonstrukce prsů živou tkání        
 • Měšťák O, Urban K, Kment L. Rekonstrukce prsu tukovou tkání − nové poznatky
 • Matějovská J, Kment L, Urban K. Rekonstrukce prsů po profylaktické mastektomii
 • Měšťák O. Nové perspektivní možnosti rekonstrukce

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se