Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., osmdesátiletý


Autoři: prof. MUDr. DrSc. Štěpán Svačina
Působiště autorů: 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 57
Kategorie: Osobní zprávy

V loňském roce uplynulo 50 let od chvíle, kdy po ročním působení na interní klinice plzeňské fakultní nemocnice nastoupil na 3. interní kliniku dnešní Všeobecné fakultní nemocnice, vedenou profesorem Josefem Charvátem, jako asistent MUDr. Josef Marek. Mladý, ještě ne třicetiletý lékař, narozený v Praze, který vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni a první čtyři popromoční roky strávil v klatovské nemocnici.


Postupně složil dvě atestace z interny, v roce 1975 obhájil kandidátskou práci na téma „Některé klinické a laboratorní projevy akromegalie“, o čtyři roky později se habilitoval s tématem „Prolaktin“ a v roce 1984 obhájil doktorskou disertační práci na téma „Růstový hormon, somatomediny a prolaktin v klinice“. Svojí mimořádnou pílí a neuvěřitelným entuziasmem se postupně stal nejvýznamnějším českým klinickým endokrinologem. Profesorem však byl jmenován až v roce 1990, po změně režimu, pro který se nikdy aktivně neangažoval. V uvedeném roce se také stal třetím přednostou 3. interní kliniky 1. LF UK a tuto funkci zastával do roku 2001.

Encyklopedické znalosti nejen endokrinologie a obrovská klinická zkušenost byly a jsou jednou obdivuhodnou stránkou osobnosti profesora Marka. Tou dominantní je mimořádná laskavost a především obětavost, se kterou se vždy věnoval svým pacientům, ale i spolupracovníkům a podřízeným, kdykoli měli nějaký problém, se kterým jim mohl pomoci. Plným právem byl v roce 1997 pasován na Rytíře českého lékařského stavu.

Přestože svým pacientům věnoval vždy mimořádně mnoho času, v průběhu uplynulých desítek let zastával také přes 20 významných funkcí, včetně viceprezidenta České lékařské komory, předsedy vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, předsedy oborové rady IGA MZ ČR a mnoho dalších. Dvanáct let (2002–2014) byl předsedou České endokrinologické společnosti ČLS JEP a plným právem je nyní jejím předsedou čestným. Je i čestným členem Evropské endokrinologické společnosti. Publikoval přes 400 prací, mj. opakovaně mezinárodní doporučení pro léčbu akromegalie. Jeho nejznámějším dílem je „Farmakoterapie vnitřních nemocí“, vydaná již ve 4. vydáních, jedna z vůbec nejprodávanějších medicínských učebnic.

Profesor Josef Marek učil a naučil klinickou medicínu celé generace studentů i mladých lékařů. V současnosti patří k nejvýznamnějším lékařům nejen 1. lékařské fakulty UK, ale i celé české medicíny. Ve svých osmdesáti letech, kterých se dožívá právě v těchto dnech, je stále aktivní nejen ve své ambulanci, ale i jako vysokoškolský učitel. Všichni mu přejeme, aby mu zdraví umožnilo dále léčit své pacienty i předávat své znalosti a zkušenosti dalším studentům lékařství i generacím endokrinologů.

Adresa pro korespondenci

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

U Nemocnice 1

128 00  Praha 2

Tel.: 224 962 922

e-mail: stepan.svacina@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se