Doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc. 1924–2014


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 152: 117
Kategorie: Osobní zprávy

V lednu zemřel ve věku nedožitých 90 let doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc. Těžištěm jeho zájmu byla patofyziologie periferní cirkulace a flebologie. Významnou měrou se podílel na výchově českých a slovenských angiologů a flebologů. Při četných přednáškách i studijních pobytech na jeho pracovišti se s radostí dělil s kolegy o svoje velké znalosti a zkušenosti. Napsal řadu vynikajících postgraduálních článků a monografií. V Hurychových a Píšových Kardiologických aktualitách pro praxi (197 ) napsal flebologickou kapitolu. Spolu s J. Widimským vydali moderní monografii Žilní trombóza a embolie plicní (1977). S Z. Fejfarem a spolupracovníky publikovali Patofysiologii krevního oběhu (1980), která ve 3. přepracovaném vydání vyšla v roce 2002 pod názvem Klinická fysiologie krevního oběhu. Vypracoval za Českou angiologickou společnost některé doporučené postupy.


Dr. I. Přerovský krátce po promoci byl přijat jako aspirant dr. Z. Fejfara, současně s dr. J. Linhartem a J. Widimským do Ústavu pro choroby oběhu krve v Praze Krči. Na počátku „normalizace“ byl ústav začleněn do IKEM. Těžiště výzkumné práce ústavu bylo ve fyziologii a dr. Přerovský a dr. Linhart studovali periferní cirkulaci. Výsledky publikovali v nejlepších světových časopisech své výsledky. Upřesnili kritéria diagnostiky Büergerovy choroby a ukázali, že tepenné obliterující onemocnění u mužů středního věku je častěji způsobeno aterosklerózou. Spolu s W. Ganzem, A. Froňkem a O. Hlavovou jako první na světě vypracovali měření průtoku ve stehenní tepně termodiluční technikou. V dalších letech se dr. J. Linhart věnoval tepenným chorobám a i nadále publikovali spolu řadu prací. Dr. I. Přerovský se však věnoval převážně žilní problematice. Zavedl přímé měření žilního tlaku při studiu žilní insuficience. Spolu s dr. J. Švejcarem a později s ing. O. Mrhovou prokázali odlišené složení žilní stěny pacientů s varixy žil na dolních končetinách a to i v úsecích jakoby zdravých. S dr. P. Niederlem se zabýval neinvazivní diagnostikou žilní trombózy. S dr. J. Hladovcem vyvinuli nové experimentální modely žilní trombózy a studovali trombofilní stavy. S dr. M. Riedlem sledovali dlouhodobou prognózu nemocných po opakovaných plicních embolizacích. S J. Šimonovou ze III. interní kliniky ukázal, že u nemocných s infarktem myokardu pouhé pravidelné cvičení snižuje výskyt trombózy žil, detekované radioaktivním fibrinogenem, více než podávání miniheparinu. S dr. J. Fabiánem studoval hemodynamiku u pacientů s infarktem myokardu a po transplantaci srdce. Dr. Přerovský zaváděl u nás izotopové metody k vyšetřování svalové i kožní cirkulace. Spolu s dr. K. Roztočilem studovali intenzivně mikrocirkulaci (kapilární filtraci, difuzi, průtok) za fyziologických i patofyziologických situací a její ovlivnění léky. Oblast zájmů i spolupracovníků dr. Přerovského byla však mnohem širší, než je zde uvedeno. Seznam 140 hlavních publikací uvádí např. database PubMed (USA). Dr. Přerovský své velké znalosti v oblasti kardiovaskulárních chorob uplatnil i jako dlouholetý redaktor Cor et Vasa.

Ivan nebo Ivánek, jak jsme mu říkali, byl drobné postavy. Byl velmi oblíbený, protože byl skromný, ochotný a vždy mírně optimistický. Vycházel dobře se všemi spolupracovníky. Pečlivě se staral o tisíce pacientů. Nezadal si nikdy s minulým režimem. Docentura mu byla udělena až v roce 1990 na 3. lékařské fakultě UK v Praze.

Doc. Přerovský byl čestným členem řady odborných společností. Česká angiologická společnost ho jmenovala čestným předsedou, čestným členem a vyznamenala ho medailí společnosti. Autor nejlepší publikované práce s flebologickou tematikou v předchozím roce je na tradičních angiologických dnech oceněn Přerovského cenou. K 80. narozeninám obdržel v Libochovicích jedno z nejvyšších lékařských ocenění, cenu České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Na doc. MUDr. I. Přerovského, DrSc., budeme vždy vzpomínat s vděčností a úctou.

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a  VFN, Praha


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se