Profesní problematika v alergologii
Praha, 11. listopadu 2010


Autoři: Bronislava Novotná
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 194-195
Kategorie: Sjezdy

V Lékařském domě v Praze 11. listopadu 2110 se konala pracovní schůze společnosti České alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) na téma Profesní problematika v alergologii, kterou moderovala MUDr. Bronislava Novotná Ph.D a doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Na účasti k přednáškám byl pozván tým prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc. z Kliniky nemocí z povolání 1. LF UK. V České republice jsou profesní astma a rýma uvedeny v seznamu nemocí z povolání v příloze nařízení vlády ČR č. 290/1995 Sb. a podle toho jsou posuzovány a příslušně odškodněny. První přednáška prof. Pelcové „Úvod do problematiky chorob z povolání se zaměřením na alergózy“ nás seznámila s tím, že v České republice existuje Národní registr nemocí z povolání, kde respirační choroby jsou zastoupeny 6,2 %. V roce 2008 byla incidence chorob z povolání 1,4/100 000 obyvatel, ale v roce 2002 to bylo 3,1/100 000. Tento pokles je vysvětlován ekonomickými a zvláštními existenčními zájmy pacientů, kteří si tuto problematiku nepřejí řešit i za cenu poškození zdraví. A dále útlumovými programy v české společnosti v některých odvětvích (zemědělství, průmyslu). Druhou přednášku „Statistika profesních onemocnění – alergóz a jejich vývojové rysy“. „Zdravotníci a nemoci z povolání“ přednesla as. MUDr. Zdenka Fenclová. Diagnóza astma bronchiale jako choroba z povolání je hlášena pro 15–88 případů/rok a alergické rýmy 8–57 případů/rok, podle regionů. Převažují ženy (63 % pro astma a 69 % pro profesní rýmu). Co se týče profesí, 1. místo obsadili zaměstnanci potravinářství a zdravotnictví se umístilo na 4. místě. Nejčastější příčinou profesního astmatu a rýmy je mouka a obilí. Desinfekční prostředky jsou příčinou ve 3 % případů. Věk, kdy jsou obě choroby hlášeny, je mezi 45 až 49 lety. Čtyři roky jsou nejčastější dobou expozice před vznikem klinických potíží. Mezi zdravotníky s profesním astmatem je nejvíce (12 %) kolegů z chirurgických oborů, 5 % z interních oborů a v 44 % není specializace uvedena. Nejčastějším alergenem je latex a dezinfekce. Více jsou postiženy zdravotní sestry než lékaři (v 62 %). Profesní alergická rýma na chemické látky, jako je chloramin nebo jodové látky, se objevuje po 5 letech expozice. Obecně bylo v diskuzi konstatováno, že klesá počet hlášených případů z výše uvedených ekonomických existenčních důvodů pacientů. Třetím sdělením nás MUDr. Pavlína Klusáčková uvedla do problematiky „Možností časné diagnózy profesionálního astmatu a rýmy“. Představila publikovaný návrh společností pracovního lékařství, Doporučený postup při diagnostice profesionálního astmatu v ČR vydaný v roce 2010 v časopisu Pracovní lékařství (2010; 62(2): 82–87) a s Dodatkem k doporučenému postupu od MUDr. Zdeny Hajdukové. K tomuto návrhu proběhla bohatá diskuze a bude připraveno oficiální vyjádření společnosti ČSAKI. Další sdělení přednášeli alergologové. MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D. z alergologie IGEK LF MU v Brně se zamýšlela nad tématem „Alergologická praxe – riziko vzniku chorob z povolání?“ Alergolog i jeho zdravotní sestra jsou ve své práci vystaveni expozici nejen běžným alergenům, jako je latex a desinficienica, ale i alergenům, se kterými pracuje. Jde o diagnostické alergeny k provádění kožních testů a alergeny používané k léčbě alergií (specifická alergenová imunoterapie) tj. léčba alergenovými vakcínami. Prezentovala kazuistiku profesního astmatu i rýmy vzniklé na alergologické ambulanci. Dále doc. MUD. Milan Teřl, Ph.D. z Plicní kliniky LF UK v Plzni v přednášce „Role alergologa v diagnostice profesního astmatu“ nás upozornil na důležitost správné anamnézy pracovního prostředí, zvláště u nově vzniklého onemocnění v dospělosti. A dále upozornil na dostupné internetové adresy, kde je možné zjistit přítomnost alergenů, které se vztahují k určitým profesím (www.occupationalasthma.com/referencies.aspx). Program uzavřela prof. MUDr. Daniela Pelcová, CSc. „Nemoci z povolání – trendy, novinky z kongresu ERS v Barceloně“. Možnosti diagnostiky pomocí provokačních testů jsou stále omezené, proto jsou hledány nové cesty. Jednou z nich je analýza buněk v indukovaném sputu před a po provokaci v pracovním prostředí. Pro vyšetřování FeNO ve vydechovaném vzduchu jsou zatím limitované informace.

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., vedoucí alergologické ambulance
Interní hepatogastroenterologická klinika LF MU a FN Brno
e-mail: bnovotna@fnbrno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se