XV. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie
Lipno, 3.–5. června 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 443-444
Kategorie: Sjezdy

Ve velmi příjemném prostředí hotelu Frymburk, ve stejnojmenné obci na břehu jihočeské přehrady Lipno, proběhlo začátkem června již XV. pracovní sympozium pořádané Českou společností intervenční radiologie ČLS JEP, Nadací prof. Rösche a radiodiagnostickým oddělením Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Prezident sympozia plk. prim. MUDr. František Charvát, Ph.D. z radiodiagnostického (RDG) oddělení ÚVN Praha spolu s předsedou České společnost intervenční radiologie ČLS JEP doc. MUDr. Miloslavem Ročkem, CSc. a programovým výborem si připravili pro účastníky bohatý odborný program.

Více než 200 účastníků z celé republiky si během dvoudenního programu vyslechlo přes 30 přednášek. Hlavním tématem sympozia byly diagnostické a léčebné možnosti u ischemické a krvácivé cévní mozkové příhody, tedy téma, kterému je na RDG oddělení ÚVN Praha věnována péče již 50 let, od doby prim. MUDr. Jiřího Breta, CSc., zakladatele moderní neuroradiologie.

Účastníci si vyslechli nejnovější poznatky a trendy v této medicínsky i společensky významné problematice, seznámili se s pohledem neurochirurga na řešení těchto příhod a získali informace o současném stavu cerebrovaskulární péče v České republice.

Managementu iktu se věnovala i stěžejní Röschova přednáška v podání MUDr. Miroslava Lojíka.

Následující odborný program se věnoval problematice implantace i.v. portů, oblasti, která onkologicky nemocným pacientům výrazně zvyšuje komfort při podávání chemoterapie a snižuje lokální komplikace, dále embolizaci děložních myomů a nevaskulárním intervencím u benigních lézí. Současný pohled na metodu embolizace děložních myomů prezentovala ve svém sdělení MUDr. Jana Mašková, uznávaná odbornice a dlouholetá propagátorka této léčebné metody v České republice i v zahraničí. Nevaskulární intervence pod vedením prof. MUDr. Jana Peregrina, CSc. a doc. MUDr. Martina Köchera, Ph.D. se věnovaly léčbě postižení žlučových cest a jícnu.

S velkým zájmem se setkal blok zajímavých případů s hlasováním i sekce varií.

Již tradičně nechyběl blok s odborným programem radiologických asistentů a sester z pracovišť intervenční radiologie pod vedením místopředsedy Společnosti radiologických asistentů České republiky Mgr. Ondřeje Krahuly.

Součástí programu bylo i předání čestného členství České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP prof. MUDr. Karlu Bendovi, DrSc. a čestné uznání České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP MUDr. Jozefu Kováčovi, CSc.

Sympozium bylo ukončeno předáním pomyslné štafety docentu MUDr. Martinu Köcherovi, Ph.D. z radiologické kliniky FN Olomouc, který převzal záštitu nad příštím ročníkem, jež se bude konat ve Velkých Losinách.

MUDr. Jiří Lacman
RDG oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1/200, 169 02 Praha 6
e-mail: jiri.lacman@uvn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se